Thema 03: Afronden, schatten en voorrangsregels vmbo-b12

Thema 03: Afronden, schatten en voorrangsregels vmbo-b12

Afronden, schatten en voorrangsregels

Inleiding

Dit thema is een rekenthema.
Het thema bestaat uit drie paragrafen:

  1. Afronden (herhaling)
  2. Schatten
  3. Voorrangregels

In iedere paragraaf bestudeer je theorie en maak je opgaven.
Na het maken van de opgaven maak je een toets. Het resultaat van de toets wordt opgeslagen in het volgsysteem.

Na de paragrafen is er een Thema-opdracht. Dat is een wat grotere opdracht. Voor het maken van de opdracht heb je de theorie uit de paragrafen nodig.

Na de Thema-opdracht is er nog een Eindtoets.
Ook het resultaat van de eindtoets komt in het volgsysteem.

Omdat veel oefenen nodig is, vind je aan het eind van het thema nog een aantal Extra opgaven.

Leerdoelen

Aan het eind van dit thema:

  • kun je decimale getallen afronden;
  • weet je hoe de uitkomst van een opgave met decimale getallen kunt schatten;
  • ken je de volgorde waarin je bewerkingen moet uitvoeren.

Werkplan

Het thema 'AFRONDEN SCHATTEN VOORRANGSREGELS' bestaat uit een groot aantal onderdelen.

Het is belangrijk dat je goed bijhoudt welke opdrachten je gedaan hebt.
Om je hierbij te helpen is er een werkplan gemaakt.
Op dat werkplan kruis je aan welke onderdelen je gedaan hebt.

Download hier het Werkplan AFRONDEN, SCHATTEN EN VOORRANGSREGELS

1 Afronden

Kennisbank

Bestudeer uit de Kennisbank wiskunde het onderdeel:

KB: Afronden

Maak daarna de volgende opgaven.

Opgave 1

Opgave 2

Opgave 3

Opgave 4

Opgave 5

Opgave 6

Opgave 7

Opgave 8

Toets

Je sluit de paragraaf Afronden af met een toets.

Na het maken van de vragen krijg je een score en kun je de gegeven antwoorden vergelijken met de goede antwoorden.


Succes!

Toets:Afronden

2 Schatten

Kennisbank

Bestudeer uit de Kennisbank wiskunde het onderdeel:

KB: Schatten

Maak daarna de volgende opgaven.

Opgave 1

Opgave 2

Opgave 3

Opgave 4