Thema 03: Afronden, schatten en voorrangsregels vmbo-b12

Thema 03: Afronden, schatten en voorrangsregels vmbo-b12

Inleiding

Dit thema is een rekenthema.
Het thema bestaat uit drie paragrafen:

  1. Afronden (herhaling)
  2. Schatten
  3. Voorrangregels

In iedere paragraaf bestudeer je theorie en maak je opgaven.
Na het maken van de opgaven maak je een toets. Het resultaat van de toets wordt opgeslagen in het volgsysteem.

Na de paragrafen is er een Thema-opdracht. Dat is een wat grotere opdracht. Voor het maken van de opdracht heb je de theorie uit de paragrafen nodig.

Na de Thema-opdracht is er nog een Eindtoets.
Ook het resultaat van de eindtoets komt in het volgsysteem.

Omdat veel oefenen nodig is, vind je aan het eind van het thema nog een aantal Extra opgaven.

Colofon

Het arrangement Thema 03: Afronden, schatten en voorrangsregels vmbo-b12 is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.

Auteur
VO-content
Laatst gewijzigd
2017-08-30 09:54:51
Licentie

Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding en publicatie onder dezelfde licentie vrij bent om:

  • het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
  • voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

Meer informatie over de CC Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie.

StudioVO

Deze module is ontwikkeld door medewerkers van StudioVO.

Fair Use

In de Stercollecties van StudioVO wordt gebruik gemaakt van beeld- en filmmateriaal dat beschikbaar is op internet. Bij het gebruik zijn we uitgegaan van fair use. Meer informatie: Fair use

Mocht u vragen/opmerkingen hebben, neem dan contact op via de helpdesk VO-content.

Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:

Toelichting
Rearrangeerbare opdracht wiskunde stercollectie VO-content wiskunde vmbo-b
Leerniveau
VMBO basisberoepsgerichte leerweg, 1;
Leerinhoud en doelen
Rekenen/wiskunde; Getallen en variabelen; Getallen, getalsystemen en -relaties; Rekenen met getallen;
Eindgebruiker
leerling/student
Moeilijkheidsgraad
gemiddeld
Studiebelasting
7 uur en 0 minuten
Trefwoorden
arrangeerbaar, leerlijn, leerlijnen, rearrangeerbare, vo-content

Gebruikte Wikiwijs Arrangementen

Leermateriaal, StudioVO. (z.d.).

Opgaven en vragen

https://maken.wikiwijs.nl/117659/Opgaven_en_vragen

close
gemaakt met Wikiwijs van kennisnet-logo
open