Verrijkt curriculum voor talentvolle sporters

Verrijkt curriculum voor talentvolle sporters

Over de pilot

Open digitaal leermateriaal om de duale carrière van (aankomende) topsporters te ondersteunen.

Het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport (EVOT) heeft als doel elke talentvolle sporter optimaal te ondersteunen in de combinatie van sporten, leren en presteren. Met de Topsport Talentscholen is in de afgelopen 30 jaar een hechte community opgebouwd die elkaar op diverse gebieden versterken. Echter nog niet op het gebied van open leermateriaal.

Topsport combineren met onderwijs

Als talentvolle sporter heb je geen topsportcarrière voor het leven. Om goed voorbereid te zijn op een tweede carrière, is het belangrijk om (top)sport te combineren met onderwijs: de duale opleiding. Werken aan twee carrières is intensief en persoonlijk: het vraagt veel tijd, energie en focus. Daarom is het belangrijk dat het onderwijs flexibel, meer plaats- en tijdonafhankelijk en efficiënt is. En dat kan: met open, leerlinggestuurd digitaal leermateriaal.

In deze pilot werken 12 Topsport Talentscholen aan het ontwikkelen van dit materiaal om talentvolle sporters te helpen bij het uitstippelen van een duale carrière, als aanvulling op het eigen LOB-programma van de school. Een basis hiervoor is al vóór de pilot gelegd door 4 scholen in het zuiden des lands.

Impuls open leermateriaal steunt dit project

Hoe komt open leermateriaal in de praktijk het beste tot zijn recht? Om dit te ontdekken, ondersteunt Impuls Open Leermateriaal projecten met begeleiding en subsidie. We monitoren deze projecten en de kennis die we opdoen, borgen we en maken we beschikbaar voor anderen. Zo geven we open leermateriaal een rotsvast fundament.

De pilot verrijkt curriculum voor talentvolle sporters heeft in de eerste lichting een positief advies van de jury gekregen. De jury vond de pilot waardevol vanwege de interessante doelgroep en waardeerde ook zeer de energie en voortvarendheid die binnen het project aan de dag wordt gelegd.

 

Bekijk hier alle pilots Website Impuls Open Leermateriaal

Ga naar de communitypagina

De pilots hebben de beschikking over een gezamenlijke communitypagina. Op die pagina kunnen de deelnemers aan de pilots  kennis delen door elkaar vragen stellen, documenten te plaatsen, nieuwsberichten te delen en de agenda van alle activiteiten in te zien.

Iedereen kan de pagina bekijken. Maar wil je zelf artikelen of reacties plaatsen, dan kun je lid worden.

Lid worden:

 • Ga naar https://open-leermiddelen.onderwijsnetwerken.nl/
 • Klik rechtsboven op 'inloggen'. Er verschijnt een melding. Klik nogmaals op 'inloggen'.
 • Meld aan met je schoolaccount of een persoonlijk entree-account.
 • Nadat je aanvraag is goedgekeurd krijg je hiervan bericht in de mail. Klik in de mail op de bevestigingslink.
 • Je bent nu lid van de community.

Eigen pagina voor de pilot 'verrijkt curriculum voor talentvolle sporters'

Als pilot hebben wij daarnaast nog onze eigen werkgroep. Zo kunnen we gemakkelijk als leden van de eigen pilot met elkaar in contact blijven over specifieke punten binnen de pilot.

Deelnemers aan de pilot verrijkt curriculum voor talentvolle sporters en andere geïnteresseerden kunnen lid worden.

 • Ga dan naar https://open-leermiddelen.onderwijsnetwerken.nl/, en meld aan met je schoolaccount.
 • Klik bovenin de balk op 'werkgroepen'
 • Klik op de pilot met de naam 'pilot verrijkt curriculum voor talentvolle sporters'
 • Klik nu op de blauwe knop om toegang te vragen

Als je aanvraag is geaccepteerd ontvang je een mail met een bevestigingslink. Na klikken op de bevestigingslink heb je toegang tot de werkgroep.

Wat gaan we opleveren?

In schooljaar 22-23 hebben we gewerkt aan het thema duale carrière als aanvulling op het reguliere LOB-traject.

Dit schooljaar stond in het teken van het thema 'duale carrière'. Leerlingen die hun school combineren met topsport hebben extra uitdagingen in het vervolgonderwijs. Doel van het materiaal is om de leerling optimaal te ondersteunen bij een onderbouwde keuze voor zijn vervolgopleiding, zowel voor leerlingen die naar het mbo als naar het ho gaan.We gaan open digitaal leermateriaal opleveren dat gebruikt kan worden als aanvulling op het normale LOB-programma binnen de school. Het lesmateriaal is leerlinggestuurd en tijd- en plaatsonafhankelijk te gebruiken. Het materiaal is verdeeld in drie niveaus: brons (oriëntatie), zilver (verkenning) en goud (verdieping). Het is de bedoeling dat de leerling zelf steeds een keuze maakt, en bepaalt welk leermateriaal op welk moment voor hem/haar nuttig is. Uiteraard met ondersteuning vanuit de school.

We hebben opgeleverd:

 • Open digitaal lesmateriaal rond het thema 'duale carrière'
 • Een blauwdruk/sjabloon voor het ontwikkelen van leerlinggestuurd materiaal
 • Een overzicht van tussen- en einddoelen voor het thema 'duale carrière'

In schooljaar 23-24 gaan we door!

Leermateriaal

Open leermateriaal topsportvaardigheden uit eerder traject én het nieuwe materiaal overzichtelijk vindbaar via onze themapagina

Voorafgaand aan deze pilot hebben vier scholen uit het Zuiden van het land al materiaal voor topsporters ontwikkeld en open gedeeld via Wikiwijs. Het thema vorig jaar was topsportvaardigheden. Dit materiaal is rechtstreeks te vinden in Wikiwijs en ook te bereiken via een aparte themapagina.

Materiaal dat tijdens de pilot in schooljaar 22-23 ontwikkeld is, is eveneens op Wikiwijs en via deze themapagina te vinden zijn. 

Ga naar de themapagina topsportonderwijs

Ga naar het materiaal dat in schooljaar 22-23 ontwikkeld is

 

 

Kennismateriaal

Wij hebben inmiddels een aantal workshops achter de rug. Soms waren deze erg specifiek op topsportonderwijs gericht, maar soms waren ze ook algemener van aard zoals de workshop leerdoeldenken. Dat materiaal delen we hier.

Workshop leerdoeldenken

Hierbij de presentatie behorende bij de workshop 'leerdoeldenken' zoals wij hebben gehad van Herman Rigter (VO-content)

Presentatie leerdoeldenken

Vraag en aanbod

Aansluiten kan voor schooljaar 23-24

Werk je op een topsportschool en wil je in schooljaar 23-24 aansluiten, dan ben je van harte welkom. Stuur in dat geval een mail aan Harrie Sloots.

ja ik heb interesse

Natuurlijk kun je ook lid worden van onze community zodat je kunt volgen waar we mee bezig zijn.

Aanmelden community

 

Gevraagd: ervaring met leerlinggestuurd leermateriaal

Wij zijn op zoek naar collega's die ervaring hebben met het ontwikkelen en/of gebruiken van leerlinggestuurd lesmateriaal. Heb jij deze expertise in huis? Neem dan contact op met Harrie Slootst.

ja ik wil helpen

Activiteiten

Een overzicht van de activiteiten die we dit schooljaar hebben ondernomen en nog gaan ondernemen.

 • De kickoff vond op 3 december plaats in Woerden.
  Deze dag is besteed aan een introductie van het programma, van leerlinggestuurd lesmateriaal en een introductie Wikiwijs Maken. Daarna gingen de deelnemers aan de slag om hun eerste lesmateriaal om te gaan bouwen.
 • Op 3 februari zijn we te gast geweest bij VO-content in Utrecht.
  Het was mooi om te zien, dat voor deze tweede bijeenkomst een aantal nieuwe collega's aansloot. De nieuwe collega's hebben het introductieprogramma doorlopen. Gezamenlijk hebben we een presentatie gehad vanuit het vervolgonderwijs (mbo en ho). Ook zijn we ingegaan op 'leerdoeldenken'. Daarna was er tijd om verder te werken aan het lesmateriaal.
 • Op 5 april zijn we bij elkaar gekomen in Zwolle.
  Er is gewerkt  aan het opstellen van tussendoelen en het verder ingaan op leerlinggestuurd leermateriaal.
 • Op 16 juni was de afsluitende bijeenkomst.
  De puntjes op de i en het delen van het gemaakte materiaal.

Impuls Open Leermateriaal

Dit project valt onder de pilotregeling van Impuls Open Leermateriaal. Dat betekent dat dit Groeifonds-programma het project steunt met expertise en subsidie. De kennis die tijdens het project wordt opgedaan, wordt geborgd en beschikbaar gemaakt voor anderen. Zo geven we open leermateriaal gezamenlijk een rotsvast fundament.

“Open leermateriaal maken of inpassen op school vraagt tijd en ruimte. Die willen we met ons pilotprogramma bieden aan scholen, netwerken en organisaties. We hebben bijvoorbeeld kennis en deskundige mensen in ons netwerk, waardoor projecten goed voorbereid van start kunnen en niet zelf het wiel hoeven uit te vinden. Daarnaast bieden we subsidie, waardoor ze ook tijd en mensen kunnen vrijmaken om echt met open leermateriaal aan de slag te gaan. Zo ontstaan mooie open collecties en best practices die andere scholen ook weer kunnen gebruiken. Met onze regeling helpen we ook professionals in het onderwijs om hun kennis en skills in te zetten bij andere projecten rondom open leermateriaal.”

Over Impuls Open Leermateriaal

Het programma Impuls Open Leermateriaal wordt gefinancierd door het Nationaal Groeifonds. Het is in het leven geroepen om het gebruik van open leermateriaal te stimuleren. Dat doet het door docenten te ondersteunen, scholen te verbinden, materiaal te verrijken, de infrastructuur te verbeteren en onderzoek te doen. Het gebruik van open leermateriaal wordt gezien als belangrijk middel om beter in te kunnen spelen op de talenten en behoeftes van leerlingen en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Open leermateriaal is een belangrijke aanvulling op het materiaal van uitgevers. Daarom hebben meer dan twintig scholen, onderwijs- en expertiseorganisaties hun krachten in het programma gebundeld. Meer weten hierover? Kijk op de website: www.openleermateriaal.nl

 • Het arrangement Verrijkt curriculum voor talentvolle sporters is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.

  Laatst gewijzigd
  2023-10-25 13:18:39
  Licentie

  Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding vrij bent om:

  • het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
  • voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

  Meer informatie over de CC Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie.

  In deze pilot werken EVOT (expertisecentrum voortgezet onderwijs en topsport) en alle 30 topsport talent scholen samen.

  Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

  Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:

  Toelichting
  Pilot in het kader van 'Impuls Open Leermateriaal'
  Eindgebruiker
  leerling/student
  Moeilijkheidsgraad
  gemiddeld

  Gebruikte Wikiwijs Arrangementen

  Pagina's pilots IOL INTERN. (z.d.).

  Basis uitleg impuls

  https://maken.wikiwijs.nl/195154/Basis_uitleg_impuls