Vwo aardrijkskunde: wat moet je weten

Vwo aardrijkskunde: wat moet je weten

Belangrijke begrippen tijdens jouw examen

Op deze pagina bieden we een overzicht van de begrippen die je moet kennen voor jouw examen. Weet je waar deze begrippen over gaan, herken je ze én kun je ze toepassen in een specifieke context? Dan ben je al een heel eind op de goede weg. De precieze leerdoelen voor dit vak staan in de syllabus.

Domein B Wereld

Als je alle examenstof hebt geleerd kun je:

  • de begrippen ‘mondialisering’ en ‘tijdruimtecompressie’ in onderling verband en vanuit een geografisch perspectief analyseren;
  • mondiale spreidingspatronen van economische, culturele, demografische, sociale en politieke verschijnselen beschrijven, in hoofdlijnen verklaren en aan elkaar relateren;
  • grootstedelijke gebieden in een nader aan te wijzen postindustrieel land analyseren in het licht van processen van mondialisering.

 

De begrippen die je bij dit domein in ieder geval moet kennen luiden als volgt:

Onderwerpen en begrippen

Dit weet ik

global village, mondiale en transnationale netwerken, globalisering

 

kapitaalstromen, internationale arbeidsverdeling

 

multinationale onderneming, productieketen

 

WTO, opkomende grootmachten (BRICS-landen)

 

multipolaire wereld, amerikanisering

 

cultuurgebied, lingua franca

 

geopolitiek, blokvorming, regionalisme,  anders-globalisten

 

semi-periferie, periferie

 

diffusie, fragmentarische modernisering

 

regionale ongelijkheid, sociale ongelijkheid

 

spread-effecten, backwash-effecten, afwenteling (in ruimte en tijd), ruimtelijke ongelijkheid

 

tijdruimtecompressie, absolute en relatieve afstand, absolute en relatieve ligging,

 

afstandsverval

 

transporttechnologie, transportnetwerk, informatietechnologie

 

reshoring, BRICS, BRICSMIT  

hegemoniale staat, europeanisering, kolonialisme, imperialisme, dekolonisatie,

 

triade, nieuwe industrielanden, uitschuiving,

 

nieuwe internationale arbeidsverdeling, global shift

 

Pacific Rim

 

cultuurgebieden

 

bevolkingsspreiding, bevolkingsdichtheid, bevolkingsgroei, demografische transitie, demografische druk, leeftijdsopbouw, kindersterfte, vruchtbaarheid

 

BBP, BRP, inkomen (per capita), koopkracht, beroepsbevolking,

 

democratisch gehalte, mensenrechten, samenwerkingsverbanden, analfabetisme,

 

verstedelijkingsgraad, verstedelingstempo

 

VN-ontwikkelingsindex (HDI), regionale ongelijkheid, sociale ongelijkheid

 

megalopolis, wereldstad/Metropool, Hub en spoke-netwerk, mainportregio

 

achterland, stedelijke geleding, edge city

 

CBD, gentrification, stedelijk netwerk, (economisch) cluster

 

mondiale financiële markten, creatieve stad, innovatie, kosmopolitisme, Urban Sprawl

 

ruimtelijke segregatie, sociale polarisatie

 

getto, ommuurde woonwijk, gated community, migranten netwerken

 

Colofon

Het arrangement Vwo aardrijkskunde: wat moet je weten is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.

Laatst gewijzigd
2023-12-29 08:39:00
Licentie

Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding vrij bent om:

  • het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
  • voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

Meer informatie over de CC Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie.

Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:

Toelichting
Wat moet je weten voor het centraal eindexamen? Je kunt hier per examenonderdeel lezen wat je globaal moet kunnen. De begrippen, onderwerpen en/of opvattingen die je in ieder geval moet kennen, vind je hier. Maar let goed op! Deze begrippen, onderwerpen, en/of opvattingen moet je altijd kunnen duiden. Je moet de begrippen met elkaar verbinden, in een specifieke context herkennen en toepassen of elders weer gebruiken. Sec alleen het uit je hoofd leren van de begrippen is lang niet voldoende om je examen te halen. Vraag dus altijd aan je docent om je bij het leren te helpen.
Leerniveau
VWO 6; VWO 4; VWO 5;
Leerinhoud en doelen
Aardrijkskunde;
Eindgebruiker
leerling/student
Moeilijkheidsgraad
gemiddeld
Trefwoorden
centraal eindexamen, eindexamen, voexamen, watmoetjeweten

Gebruikte Wikiwijs Arrangementen

Wat moet je kennen - LVHE. (z.d.).

Disclaimer

https://maken.wikiwijs.nl/176566/Disclaimer

Wat moet je kennen - LVHE. (z.d.).

Sjabloon wat moet je weten

https://maken.wikiwijs.nl/174792/Sjabloon_wat_moet_je_weten

close
Colofon
gemaakt met Wikiwijs van kennisnet-logo
open