Vwo bedrijfseconomie: wat moet je weten

Vwo bedrijfseconomie: wat moet je weten

Belangrijke begrippen tijdens jouw examen

Op deze pagina bieden we een overzicht van de begrippen die je moet kennen voor jouw examen. Weet je waar deze begrippen over gaan, herken je ze én kun je ze toepassen in een specifieke context? Dan ben je al een heel eind op de goede weg. De precieze leerdoelen voor dit vak staan in de syllabus.

Domein B Van persoon naar rechtspersoon

Als je alle examenstof hebt geleerd kun je:

  • vraagstukken met persoonlijke financiële consequenties herkennen en financieel onderbouwde keuzes maken. Hij kan kenmerken van verschillende rechtsvormen beschrijven en, in het bijzonder, het proces voor en rond de oprichting van een eenmanszaak beschrijven en de rol van de ondernemer beoordelen.

 

De begrippen die je bij dit domein in ieder geval moet kennen luiden als volgt:

Begrippen en onderwerpen

Dit weet ik

verzekeren, levensverzekering, schadeverzekeringen

 

lenen, consumptief krediet, hypothecair krediet, interest verplichting, aflossingsverplichting

 

enkelvoudige interest, samengestelde interest, contante waarde, eindwaarde

 

direct opneembare spaartegoeden, niet-direct opneembare spaartegoeden

 

bedrijfspensioen, verplicht sparen

 

beleggen, vermogenstitels, aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, effectenbeurs, call-opties en put-opties

 

hypotheekadviseur, makelaar, notaris, taxateur

 

hypothecair krediet, lineaire hypotheek, annuïteitenhypotheek

 

Samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap, gemeenschap van goederen, huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden

 

partnerpensioenrechten, alimentatie, schenken

 

erven, schenkbelasting, belastingvrijstelling, vrijstellingen , ANBI

 

testament, erfgenamen, onterven, legitieme portie, verwerpen, aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving, beneficiair aanvaarden, zuiver aanvaarden, erfbelastingen

 

causation, effectuation

 

segmentatie, strategische partners, stakeholders

 

persoonlijk plan, marketingplan, financieel plan

 

SWOT analyse, product, prijs, promotie, plaats/distributie

 

investeringsbegroting, financieringsbegroting, exploitatiebegroting, liquiditeitsbegroting

 

oprichtingsverplichtingen, Kamer van Koophandel, Belastingdienst, vergunningen

 

rechtsvorm, natuurlijk persoon, rechtspersoon, eenmanszaak, vennootschap onder firma (openbare vennootschap), besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichting, vereniging

 

bestuur, raad van commissarissen, algemene ledenvergadering, algemene vergadering van aandeelhouders

 

beëindigen organisatie, surseance van betaling, faillissement, bedrijfsopvolging

 

absolute omvang, relatieve omvang, marktaandeel (afzet en omzet)

 

commercieel, niet-commercieel, controleverklaring, verslaggeving

 

Colofon

Het arrangement Vwo bedrijfseconomie: wat moet je weten is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.

Laatst gewijzigd
2023-12-29 08:53:41
Licentie

Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding vrij bent om:

  • het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
  • voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

Meer informatie over de CC Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie.

Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:

Toelichting
Wat moet je weten voor het centraal eindexamen? Je kunt hier per examenonderdeel lezen wat je globaal moet kunnen. De begrippen, onderwerpen en/of opvattingen die je in ieder geval moet kennen, vind je hier. Maar let goed op! Deze begrippen, onderwerpen, en/of opvattingen moet je altijd kunnen duiden. Je moet de begrippen met elkaar verbinden, in een specifieke context herkennen en toepassen of elders weer gebruiken. Sec alleen het uit je hoofd leren van de begrippen is lang niet voldoende om je examen te halen. Vraag dus altijd aan je docent om je bij het leren te helpen.
Leerniveau
VWO 6; VWO 4; VWO 5;
Eindgebruiker
leerling/student
Moeilijkheidsgraad
gemiddeld
Trefwoorden
bedrijfseconomie, centraal eindexamen, eindexamen, voexamen, watmoetjeweten

Gebruikte Wikiwijs Arrangementen

Wat moet je kennen - LVHE. (z.d.).

Disclaimer

https://maken.wikiwijs.nl/176566/Disclaimer

Wat moet je kennen - LVHE. (z.d.).

Sjabloon wat moet je weten

https://maken.wikiwijs.nl/174792/Sjabloon_wat_moet_je_weten

close
Colofon
gemaakt met Wikiwijs van kennisnet-logo
open