Thema: Informatie verwerking 1 vmbo-b34

Thema: Informatie verwerking 1 vmbo-b34

Wat kan ik straks?

Aan het eind van dit thema kun je:

  • gegevens uit een tabel, beelddiagram of staafdiagram aflezen.
  • gegevens uit een cirkeldiagram aflezen.
  • gegevens uit een steel-bladdiagram aflezen.
  • diagrammen afmaken.

Colofon

Het arrangement Thema: Informatie verwerking 1 vmbo-b34 is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.

Auteur
VO-content
Laatst gewijzigd
2021-11-03 11:39:09
Licentie

Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding en publicatie onder dezelfde licentie vrij bent om:

  • het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
  • voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

Meer informatie over de CC Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie.

Het thema 'Informatie verwerking 1' is ontwikkeld door auteurs en medewerkers van StudioVO.

Fair Use
In de Stercollecties van StudioVO wordt gebruik gemaakt van beeld- en filmmateriaal dat beschikbaar is op internet. Bij het gebruik zijn we uitgegaan van fair use. Meer informatie: Fair use

Mocht u vragen/opmerkingen hebben, neem dan contact op via de helpdesk VO-content.

Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:

Toelichting
Dit thema valt onder de arrangeerbare leerlijn van de Stercollecties voor wiskunde voor vmbo-b leerjaar 3/4. De volgende onderdelen worden behandeld: gegevens in beeld, cirkeldiagram, steel-bladdiagram en corona in beeld.
Leerniveau
VMBO basisberoepsgerichte leerweg, 4; VMBO basisberoepsgerichte leerweg, 3;
Leerinhoud en doelen
Rekenen/wiskunde; Getallen en variabelen;
Eindgebruiker
leerling/student
Moeilijkheidsgraad
gemiddeld
Studiebelasting
8 uur en 0 minuten
Trefwoorden
arrangeerbaar, beelddiagram, cirkeldiagram, diagrammen, steel-bladdiagram, stercollectie, tabel, vmbo b3/4, wiskunde

Gebruikte Wikiwijs Arrangementen

VO-content - Kennisbanken. (2019).

Kennisbank Wiskunde vmbo-b34

https://maken.wikiwijs.nl/145393/Kennisbank_Wiskunde_vmbo_b34

close
gemaakt met Wikiwijs van kennisnet-logo
open