Biologie hv123

Biologie hv123

Biologie hv123

De Stercollectie biologie van Stichting VO-content geeft je als docent alle ruimte om de lessen naar wens vorm te geven. Het digitaal leermateriaal is naar eigen inzicht in te zetten, te combineren en aan te vullen. De Stercollecties zijn daardoor goed te gebruiken als aanvulling op bestaand leermateriaal. Of vormen een goede basis om een methode te vervangen.

Aan welke kenmerken voldoet de Stercollectie?

 • Actuele digitale leerlijnen voor een vak, niveau en jaar voor iedereen beschikbaar.
 • Kerndoel- en eindtermdekkend, voor aanvullend of (deels) vervangend gebruik.
 • Leerdoeldenken en formatief evalueren zijn geïntegreerd in alle leerlijnen.
 • Flexibel inzetbare en leerlinggerichte opdrachten, bruikbaar voor blended learning.
 • Sluit aan op de door de SLO ontwikkelde leerdoelenkaarten voor het vak biologie.
 • Stelselmatig onderhoud en actualisatie op basis van reflecties van gebruikers en experts.
 • Te gebruiken op elke computer, laptop of tablet.

Voor biologie zijn de volgende Stercollecties ontwikkeld:

 • Biologie vmbo-b leerjaar 1 t/m 4
 • Biologie vmbo-kgt leerjaar 1 t/m 4
 • Biologie hv leerjaar 1 t/m 3
 • Biologie h leerjaar 4 en 5
 • Biologie v leerjaar 4, 5 en 6

Docentenmateriaal
Als jouw school deelneemt aan Stichting VO-content krijg je ook exclusief toegang tot het docentenmateriaal dat bij de Stercollecties hoort.
Check hier of jouw school al deelneemt aan VO-content. Als dit het geval is, kun je direct binnen ‘Mijn VO-content’ het docentenmateriaal eenvoudig filteren op vak, niveau en leerjaar waarna je precies ziet welke materialen er beschikbaar zijn. Denk aan:

 • Toetsen en antwoordmodellen
 • Werkbladen
 • Werkplannen
 • Samenvattingen
 • Woordenlijsten
 • Stercollectie handleidingen
 • Extra oefenmaterialen

Contact
Heb je een inhoudelijke of technische vraag over de Stercollecties? Neem gerust contact op met onze helpdesk of telefoonnummer: 085-0443100 (tot 12 uur).

Deelnemer worden aan Stichting VO-content?
Wanneer jouw school (vanaf dit schooljaar) deelneemt aan VO-content* krijgen jij en collega’s exclusief toegang tot een basispakket met het docentenmateriaal én allerlei programma’s die onderwijs op maat mogelijk maken. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om het basispakket aan te vullen met drie extra keuzeprogramma’s. Door deel te nemen draagt je school bovendien bij aan de doorontwikkeling van open leermateriaal (Stercollecties). Een mooie maatschappelijke doelstelling!

Basispakket:

Docentenmateriaal
Extra materialen zoals handleidingen, toetsen, extra oefenmateriaal behorende bij de Stercollecties.

SterMonitor
Digitale leeromgeving waarin de Stercollecties getoond worden met daarin ook de voortgang van de leerlingen.

Oefenprogramma Engels
Een adaptief oefenprogramma voor Engelse lees-, kijk-, en luistervaardigheid.

Extra Programma Nederlands
Naslagwerk Nederlands met theorie en oefeningen.

Rekensite
Een adaptief oefenprogramma voor rekenvaardigheid van niveau 1F t/m 3F.

 

Keuzeprogramma's:

ExamenKracht
Oefenprogramma waarin leerlingen online examens oefenen en feedback krijgen.

Kracht in Controle (KIC)
Lesprogramma sociaal-emotionele ontwikkeling waarmee je inzicht krijgt in de groepsdynamiek en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen bevorderd.

Portfolio-site
Een digitale tool waarin leerlingen de ontwikkeling van hun competenties bijhouden.


Wil je meer weten over deelname aan VO-content? Op onze site staat meer informatie maar we vertellen er graag meer over. Neem contact met ons op via 030-232 48 22 of mail ons!

* Is jouw school al langer deelnemer aan VO-content en nog niet overgestapt naar het actuele deelnamemodel? Dan kan het zijn dat jullie school geen toegang heeft tot onze nieuwe programma’s SterMonitor en Extra Programma Nederlands. Wil je dit aanpassen? Neem dan contact met ons op.

Colofon

Het arrangement Biologie hv123 is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.

Auteur
VO-content
Laatst gewijzigd
2024-04-22 12:34:53
Licentie

Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding en publicatie onder dezelfde licentie vrij bent om:

 • het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
 • het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
 • voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

Meer informatie over de CC Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie.

Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:

Toelichting
De Stercollecties biologie zijn open, digitale leerlijnen die worden aangeboden door VO-content. De leerlijnen voldoen aan de kerndoelen of eindtermen en door de SLO ontwikkelde leerdoelspecificaties. Deze arrangeerbare leerlijn voor biologie voor hv123 bevat in totaal 14 thema’s.
Leerniveau
VWO 2; HAVO 1; VWO 1; HAVO 3; VWO 3; HAVO 2;
Leerinhoud en doelen
Biologie;
Eindgebruiker
leerling/student
Moeilijkheidsgraad
gemiddeld
Trefwoorden
arrangeerbaar, biologie, hoofdarrangement, hv123, leerlijn, rearrangeerbaar, stercollectie, vocontent001

Gebruikte Wikiwijs Arrangementen

VO-content - Leerlijnen. (2019).

Biologie vmbo-b12

https://maken.wikiwijs.nl/62344/Biologie_vmbo_b12

VO-content - Leerlijnen. (2015).

Biologie vmbo-kgt34

https://maken.wikiwijs.nl/63119/Biologie_vmbo_kgt34

VO-content - Leerlijnen. (2019).

NaSk vmbo-kgt234

https://maken.wikiwijs.nl/121462/NaSk_vmbo_kgt234

close
gemaakt met Wikiwijs van kennisnet-logo
open