Thema 13: Informatieverwerken vmbo-b12

Thema 13: Informatieverwerken vmbo-b12

Informatieverwerken

Inleiding

Het thema Informatieverwerken bestaat uit vier paragrafen:

 • Rekenen met procenten (herhaling)
 • Beelddiagram en staafdiagram
 • Cirkeldiagram
 • Informatieve figuren

In iedere paragraaf bestudeer je theorie en maak je opgaven.
Na het maken van de opgaven maak je een toets.
Het resultaat van de toets wordt opgeslagen in het volgsysteem.

Na de paragrafen is er een Thema-opdracht. Dat is een wat grotere opdracht.
Voor het maken van de opdracht heb je de theorie uit de paragrafen nodig.

Na de Thema-opdracht is er een Eindtoets.
Ook het resultaat van de eindtoets komt in het volgsysteem.

Omdat veel oefenen belangrijk is, vind je aan het eind van het thema nog een aantal Extra opgaven.

Leerdoelen

Aan het eind van dit thema:

 • kun je werken met de volgende diagrammen:
  • beelddiagram
  • staafdiagram
  • cirkeldiagram en
  • steel- en bladdiagram
 • weet je dat er verschillende informatieve figuren zijn;

Werkplan

Het thema 'INFORMATIE VERWERKEN' bestaat uit een groot aantal opdrachten.

Het is belangrijk dat je goed bijhoudt welke opdrachten je gedaan hebt.
Om je hierbij te helpen is er een werkplan gemaakt.
Op dat werkplan kun je bijhouden welke onderdelen je al gedaan hebt.

Download hier het Werkplan Informatie verwerken

1 Rekenen met procenten

Kennisbank

Bestudeer uit de Kennisbank wiskunde het onderdeel:

KB: Rekenen met procenten


Maak daarna de volgende opgaven.

Opgave 1

Opgave 2

In het cirkeldiagram zie je hoe de leerlingen van het Weilandcollege naar school komen.
Op het Weilandcollege zitten \(800\) leerlingen.

Opgave 3

Opgave 4

Opgave 5

Toets

Je sluit de paragraaf Rekenen met procenten af met een toets.

Na het maken van de vragen krijg je een score en kun je de gegeven antwoorden vergelijken met de goede antwoorden.


Succes!

Toets:Rekenen met procenten

2 Beeld en staafdiagram

Kennisbank

Bestudeer uit de Kennisbank wiskunde het onderdeel:


KB: Beeld- en staafdiagram


Voor het maken van de volgende opgaven heb je het Werkblad Beeld- en staafdiagram nodig.

 

Opgave 1

Een klas heeft een toets geschiedenis gemaakt.
In de tabel zie je de resultaten.

cijfer \(\small{4}\) \(\small{5}\) \(\small{6}\) \(\small{7}\) \(\small{8}\) \(\small{9}\)
aantal keer \(\small{2}\) \(\small{3}\) \(\small{5}\) \(\small{7}\) \(\small{5}\) \(\small{3}\)

Opgave 2

Aan een groep jongeren is gevraagd hoe zij aan hun geld komen. De antwoorden staan in de tabel.

Opgave 3

Opgave 4

In het beelddiagram zie je voor een aantal landen het gemiddelde jaarinkomen per inwoner in euro’s. Uit het diagram kun je aflezen dat iemand uit Nederland gemiddeld
\(\small{11}\times\)\(\small{2.000}\),- \(\small=\)\(\small{22.000}\),- verdiend.

Toets

Je sluit de paragraaf Beeld- en staafdiagram af met een toets.

Na het maken van de vragen krijg je een score en kun je de gegeven antwoorden vergelijken met de goede antwoorden.


Succes!

Toets:Beeld- en staafdiagram

3 Cirkeldiagram

Kennisbank

Bestudeer uit de Kennisbank wiskunde het onderdeel:

KB: Cirkeldiagram


Maak daarna de volgende opgaven.

Voor het maken van de volgende opgaven heb je het Werkblad Beeld- en staafdiagram nodig.

Opgave 1

Aan 100 mensen is gevraagd wat hun favoriete sport is.
Ze mochten kiezen uit voetbal, tennis, volleybal en hockey.
De resultaten vind je in de tabel.

Sport aantal Percentage
Voetbal \(\small{60}\) \(\small{60}\) / \(\small{100}={0},{6}={60}\)%
Tennis \(\small{24}\) \(\small\ldots\)
Volleybal \(\small{10}\) \(\small\ldots\)
Hockey \(\small{6}\) \(\small\ldots\)
Totaal \(\small{100}\) \(\small\ldots\)