Thema 06: Grafieken vmbo-b12

Thema 06: Grafieken vmbo-b12

Thema 06: Grafieken vmbo-b12

Grafieken

Inleiding

Het thema Grafieken bestaat uit drie paragrafen:

  1. Verband en grafiek
  2. Grafieken aflezen
  3. Grafieken tekenen

In iedere paragraaf bestudeer je theorie en maak je opgaven.
Na het maken van de opgaven maak je een toets. Het resultaat van de toets wordt opgeslagen in het volgsysteem.

Na de paragrafen is er een Thema-opdracht. Dat is een wat grotere opdracht. Voor het maken van de opdracht heb je de theorie uit de paragrafen nodig.

Na de Thema-opdracht is er nog een Eindtoets.
Ook het resultaat van de eindtoets komt in het volgsysteem.

Omdat veel oefenen nodig is, vind je aan het eind van het thema nog een aantal Extra opgaven.

Leerdoelen

Aan het eind van dit thema:

  • weet je wat een verband is.
  • weet je dat je een verband in een grafiek kunt weergegeven.
  • kun je grafieken aflezen.
  • kun je bij een tabel een grafiek tekenen.

Werkplan

Het thema 'GRAFIEKEN' bestaat uit een groot aantal opdrachten.

Het is belangrijk dat je goed bijhoudt welke opdrachten je gedaan hebt.
Om je hierbij te helpen is er het werkplan.
Op dat werkplan kun je bijhouden welke onderdelen je al gedaan hebt.

Download hier het Werkplan GRAFIEKEN

1 Verband en grafiek

Kennisbank

Bestudeer uit de Kennisbank wiskunde het onderdeel:

KB: Verband en grafiek


Voor het maken van de volgende opgaven heb je het
Werkblad Verband en grafiek nodig.

Opgave 1

Opgave 2

Opgave 3

Opgave 4

Opgave 5

Toets

Je sluit de paragraaf Verband en grafiek af met een toets.

Na het maken van de vragen krijg je een score en kun je de gegeven antwoorden vergelijken met de goede antwoorden.


Succes!

Toets:Verband en grafiek

2 Grafieken aflezen

Kennisbank

Bestudeer uit de Kennisbank wiskunde het onderdeel:

KB: Grafieken aflezen


Maak nu de volgende opgaven.

Opgave 1

Op een winterse dag is tussen 7 uur ’s morgens en 5 uur ’s middags ieder uur de temperatuur gemeten.
De resultaten zie je in de grafiek.

Opgave 2

Een kaars van \(\small{16}\) cm lang wordt aangestoken.
Na ieder uur wordt de lengte van de kaart gemeten.
Na \(\small{8}\) uur is de kaars helemaal opgebrand.
Bekijk de grafiek.
 

Opgave 3

In een ooievaarsdorp is een aantal jaar het aantal ooievaars geteld.

Opgave 4

Meneer Klaasens heeft een nieuwe auto gekocht.
Hij bekijkt de grafiek hiernaast over het optrekken van de auto.