Thema 11: Negatieve getallen vmbo-b12

Thema 11: Negatieve getallen vmbo-b12

Negatieve getallen

Inleiding

Dit thema gaat over negatieve getallen. Negatieve getallen kun je overal tegenkomen. Kijk maar eens naar de volgende voorbeelden:

 • Vannacht was de temperatuur \(\small-{3}\)°C.
 • Het waterpeil daalde tot \(\small-{3}\) m onder NAP (Normaal Amsterdams Peil).
 • Doordat ik te veel geld heb uitgegeven, heb ik een negatief banksaldo.

Het thema Negatieve getallen bestaat uit vier paragrafen:

 1. Wat is negatief?
 2. Negatief in het assenstelsel
 3. Optellen met negatieve getallen
 4. Aftrekken met negatieve getallen

Na de paragrafen is er nog een Eindtoets.
Ook het resultaat van de eindtoets komt in het volgsysteem.

Omdat veel oefenen nodig is, vind je aan het eind van het thema nog een aantal Extra opgaven.

Leerdoelen

Aan het eind van dit thema:

 • kun je negatieve getallen aangeven op een getallenlijn.
 • kun je optellen met negatieve getallen.
 • kun je aftrekken met negatieve getallen.
 • kun je werken met negatieve getallen in een assenstelsel.

Werkplan

Het thema 'NEGATIEVE GETALLEN' bestaat uit een groot aantal opdrachten.

Het is belangrijk dat je goed bijhoudt welke opdrachten je gedaan hebt.
Om je hierbij te helpen is er een werkplan gemaakt.
Op dat werkplan kun je bijhouden welke onderdelen je al gedaan hebt.

Download hier het Werkplan Negatieve getallen

1 Wat is negatief?

Kennisbank

Bestudeer uit de Kennisbank wiskunde het onderdeel:

KB: Wat is negatief


Maak daarna de volgende opgaven.

Opgave 1

Opgave 2

Opgave 3

Opgave 4

Opgave 5

Toets

Je sluit de paragraaf Wat is negatief? af met een toets.

Na het maken van de vragen krijg je een score en kun je de gegeven antwoorden vergelijken met de goede antwoorden.


Succes!

Toets:Wat is negatief?

2 Assenstelsel

Kennisbank

Bestudeer uit de Kennisbank wiskunde het onderdeel:

KB: Negatief in het assenstelsel


Voor het maken van de volgende opgaven heb je het Werkblad Negatief in het assenstelsels nodig.

Opgave 1

Opgave 2

Opgave 3

Opgave 4

Hiernaast zie je een assenstelsel met daarin de punten A, B en C.

Opgave 5

Toets

Je sluit de paragraaf Negatief in het assenstelsel af met een toets.

Na het maken van de vragen krijg je een score en kun je de gegeven antwoorden vergelijken met de goede antwoorden.


Succes!

Toets:Negatief in het assenstelsel

3 Optellen

Kennisbank

Bestudeer uit de Kennisbank wiskunde het onderdeel:

KB: Optellen van negatieve getallen


Maak daarna de volgende opgaven.

Opgave 1