Vakoverstijgend Rekenen

St. Bonifatiuscollege vakoverstijgend rekenen

Over de pilot

St. Bonifatiuscollege brengt Vakoverstijgend Rekenen in de praktijk

Is de neergaande trend in rekenen te keren? En is het te voorkomen dat kinderen in Nederland laaggecijferd van school gaan?

Ja, dat kan, als het aan de bedenkers van Vakoverstijgend Rekenen ligt: ‘Deze didactiek helpt leerlingen binnen enkele maanden doorstomen naar rekenniveau 3F. Daarnaast krijgen leerlingen weer plezier in rekenen.’

Het project Vakoverstijgend Rekenen heeft onder andere geresulteerd in een collectie open lesmateriaal dat de kwaliteit van het rekenonderwijs op elke middelbare school kan verbeteren. Je kunt dit lesmateriaal trouwens downloaden op hun website: https://vo-rekenen.nl/didactiek/. (Wel eerst even je naam en e-mailadres invullen.)

Maar goed, is er dan nog wat te doen voor de leden van dit pilotproject? Jazeker, er valt bijvoorbeeld winst te behalen op het gebied van implementatie van vo-rekenen in het onderwijs. Daarom gaan de projectleden tijdens deze pilot onderzoeken welke professionaliseringsactiviteiten nodig zijn om de kansen die Vakoverstijgend Rekenen biedt optimaal te benutten.

Impuls Open Leermateriaal steunt dit project

De jury zei over dit project het volgende: "De potentiële waarde van het project voor het onderwijs is groot en ondersteunen de doelstellingen van het programma. Het is mooi dat dit initiatief vanuit het onderwijs zelf komt. Naast de school/scholen zijn meerdere organisaties betrokken die het realiseren van de ambities en het leveren van kwaliteit zeer kansrijk maken."

 

Bekijk hier alle pilots Website Impuls Open Leermateriaal

Ga naar de communitypagina

De pilots hebben de beschikking over een gezamenlijke communitypagina. Op die pagina kunnen de deelnemers aan de pilots  kennis delen door elkaar vragen stellen, documenten te plaatsen, nieuwsberichten te delen en de agenda van alle activiteiten in te zien.

Iedereen kan de pagina bekijken. Maar wil je zelf artikelen of reacties plaatsen, dan kun je lid worden.

Lid worden:

 • Ga naar https://open-leermiddelen.onderwijsnetwerken.nl/
 • Klik rechtsboven op 'inloggen'. Er verschijnt een melding. Klik nogmaals op 'inloggen'.
 • Meld aan met je schoolaccount of een persoonlijk entree-account.
 • Nadat je aanvraag is goedgekeurd krijg je hiervan bericht in de mail. Klik in de mail op de bevestigingslink.
 • Je bent nu lid van de community.

Wat gaan we opleveren?

Organiseren, professionaliseren en verrijken

Er zijn 3 punten waar dit jaar op gefocused gaat worden.

 1. De pilot organiseert een beter gebruik van open leermateriaal in netwerken van scholen en andere onderwijsorganisaties.
 2. De pilot breidt het professionaliseringsaanbod voor leraren uit om het gebruik en de toepassing van open leermateriaal te versterken.
 3. De pilot verrijkt leermateriaal waar het onderwijs behoefte aan heeft en deelt het onder een open licentie breder met de sector.

 

Leermateriaal

Effectieve Didactiek

De Organisatie Vakoverstijgend rekenen heeft materiaal gemaakt en gepubliceerd, deze is te vinden op de wikiwijs pagina van vakoverstijgend rekenen. Dit is het lesmateriaal wat in het kader van de pilot in 22-23 is ontwikkeld. 

Vakoverstijgend rekenen

De basis van de aanpak van Vakoverstijgend Rekenen is de verhoudingstabel. Het gebruik van eenheden bij elk getal maakt de tabel breed inzetbaar. De  verhoudingstabel is bruikbaar bij veel onderwerpen, zoals dichtheid, prijs per kg, molariteit, verbrandingswarmte en rekenen met massaverhoudingen. Zodra er een eenheid met ‘per’ in het spel is kan de verhoudingstabel ingezet worden.

Het lesmateriaal is gratis beschikbaar voor scholen die kennis willen maken met Vakoverstijgend Rekenen.

Kijk voor meer informatie op de website van vakoverstijgend rekenen.

Website vakoverstijgend rekenen

Kennismateriaal

Ondersteuning bij implementatie

Het invoeren van Vakoverstijgend Rekenen op een middelbare school is best complex. Dat komt vooral doordat alle vakken waarin veel gerekend wordt moeten meedoen (wiskunde, natuurkunde, economie en scheikunde), maar ook omdat die vakken allemaal hun eigen traditie kennen. Dat is goed te zien aan de lesmethoden die deze vakken gebruiken, want daarin staat vaak een heel verschillende aanpak voor vergelijkbaar rekenwerk.

Die verschillen in aanpak worden in de onderstaande video duidelijk in beeld gebracht. In de video wordt ook aangegeven wat de kracht is van de aanpak van Vakoverstijgend Rekenen, en waarom het belangrijk dat alle vakdocenten die aanpak overnemen in hun andere lessen.

In de video wordt ook het invoeringstraject besproken: de stappen die voor een school belangrijk zijn voor een succesvol invoeringstraject.

 

Een school kan voor ondersteuning bij het invoeren van Vakoverstijgend Rekenen de hulp inroepen van Onderwijsinstituut WisMon.

Onderwijsinstituut WisMon

WisMon biedt een implementatietraject met maatwerk aan. Dat traject zou bijvoorbeeld opgenomen kunnen kunnen bestaan uit:

 • Orienterend gesprek met schoolleiding en rekencoordinator
 • Startbijeenkomst voor docenten (en evt. leerlingen)
 • Afspraken met het team: organisatie en planning
 • Afspraken met secties: wie doet wat en wanneer?
 • Afspraken over evaluatie: afronding en evalueren
 • Monitoring van resultaten: met een rekentoets?
 • Eindevaluatie: borging

De routekaart biedt een overzicht van het implementatietraject.

Open bestand Routekaart implementatie

Daarnaast is het van belang om voor de invoering een kernteam te vormen met betrokken docenten wiskunde, natuurkunde, economie en scheikunde. Betrek het kernteam bij de onderstaande stappen:

 • Organiseer een startbijeenkomst.
 • Kies een groep om ervaring mee op te doen (b.v. 3 havo).
 • Kies welk lesmateriaal jullie daarbij gaan gebruiken.
 • Deel je succeservaringen. Betrek ook de leerlingen erbij.
 • Gebruik een rekenkaart om de afspraken over rekenen vast te leggen.
 • Kies een concreet einddoel, zoals een rekentoets in leerjaar 3.
 • Maak met secties een plan: wie doet welk onderdeel wanneer? Waar past het is het lesprogramma?
 • Betrek ook ouders bij het invoeringstraject, zowel vooraf als achteraf.

Vraag en aanbod

Contact

Wilt u contact opnemen met de organistatie Vakoverstijgend rekenen?
Ga dan naar de volgende pagina:

Contact

Activiteiten

Een overzicht van de activiteiten die we hebben ondernomen en nog gaan ondernemen.

 

Activiteiten op scholen

 • Revius Lyceum in Doorn
  • Demo-les
  • 5 september - Startbijeenkomst
 • Willem Blaeu in Alkmaar
  • 11 april 2023 - Startbijeenkomst en demo-les
  • 12 mei 2023 - Online overleg aanpak Vakoverstijgend Rekenen
  • 18 oktober 2023 - Online overleg verdere aanpak Vakoverstijgend Rekenen
  • Vervolg 2023-2024 - Begeleiding en advies op implementatie Vakoverstijgend Rekenen
 • Raayland College in Venray
  • 13 april 2023 - Voorbereidend gesprek met schoolleiding en sectievoorzitters en daaropvolgend de startbijeenkomst
  • Stuurgroepvergaderingen in augustus, november, december, januari, februari, april en juni
  • Werkbijeenkomsten in oktober en november
 • Broklede in Breukelen
  • 22 juni 2023 - Startbijeenkomst
  • 5 oktober 2023 - Gesprek schoolleiding
  • Vervolg 2023-2024 - Begeleiding en advies op implementatie Vakoverstijgend Rekenen

 

Activiteiten op andere organisaties

 • OnderwijsImpuls van de gemeente Utrecht
  • Demo-les
 • Onderwijsinspectie
  • 10 mei 2023 - Congres 'De staat van het ondeerwijs'. Rondetafelgesprek en presentatie Vakoverstijgend Rekenen
 • NVON
  • 4 oktober 2023 - Bèta en techniekfestival, Harderwijk

 

Overige activiteiten

 • 15 maart 2023 - Kennissessie Open Leermaterialen
  • Hier hebben we kennis gemaakt met de mogelijkheden van WikiWijs en EduRep.
  • In het kader van de impuls OL is deze startpagina gemaakt.
   • Via WikiWijs kan het lesmateriaal voor docenten beschikbaar gesteld worden, waarbij docenten lesgeven vanuit de omgeving van wikiwijs.
   • Leerlingen kunnen oefenen via wikiwijs. Dat oefenmateriaal is te voorzien van feedback, en levert een eindresultaat op. Ook is deze oefenomgeving bereikbaar vai Magister.
 • Juni 2023 - Schrijven van artikel voor vakblad NVON. In de wacht voor publicatie.
 • 14 september 2023 - Opnemen Webinar Vakoverstijgend Rekenen
 • 2023 -2024
  • Evalueren en verbeteren routekaart implementatie
  • Ontwikkelen draaiboek implementatie
  • Evalueren en verbeteren Quickscan

Impuls Open Leermateriaal

Dit project valt onder de pilotregeling van Impuls Open Leermateriaal. Dat betekent dat dit Groeifonds-programma het project steunt met expertise en subsidie. De kennis die tijdens het project wordt opgedaan, wordt geborgd en beschikbaar gemaakt voor anderen. Zo geven we open leermateriaal gezamenlijk een rotsvast fundament.

“Open leermateriaal maken of inpassen op school vraagt tijd en ruimte. Die willen we met ons pilotprogramma bieden aan scholen, netwerken en organisaties. We hebben bijvoorbeeld kennis en deskundige mensen in ons netwerk, waardoor projecten goed voorbereid van start kunnen en niet zelf het wiel hoeven uit te vinden. Daarnaast bieden we subsidie, waardoor ze ook tijd en mensen kunnen vrijmaken om echt met open leermateriaal aan de slag te gaan. Zo ontstaan mooie open collecties en best practices die andere scholen ook weer kunnen gebruiken. Met onze regeling helpen we ook professionals in het onderwijs om hun kennis en skills in te zetten bij andere projecten rondom open leermateriaal.”

Over Impuls Open Leermateriaal

Het programma Impuls Open Leermateriaal wordt gefinancierd door het Nationaal Groeifonds. Het is in het leven geroepen om het gebruik van open leermateriaal te stimuleren. Dat doet het door docenten te ondersteunen, scholen te verbinden, materiaal te verrijken, de infrastructuur te verbeteren en onderzoek te doen. Het gebruik van open leermateriaal wordt gezien als belangrijk middel om beter in te kunnen spelen op de talenten en behoeftes van leerlingen en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Open leermateriaal is een belangrijke aanvulling op het materiaal van uitgevers. Daarom hebben meer dan twintig scholen, onderwijs- en expertiseorganisaties hun krachten in het programma gebundeld. Meer weten hierover? Kijk op de website: www.openleermateriaal.nl

 • Het arrangement St. Bonifatiuscollege vakoverstijgend rekenen is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.

  Laatst gewijzigd
  2023-11-08 11:52:54
  Licentie

  Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding vrij bent om:

  • het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
  • voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

  Meer informatie over de CC Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie.

  Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

  Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:

  Toelichting
  Pilot in het kader van 'Impuls Open Leermateriaal'
  Eindgebruiker
  leerling/student
  Moeilijkheidsgraad
  gemiddeld

  Gebruikte Wikiwijs Arrangementen

  Pagina's pilots IOL. (2023).

  Fortior - W&T-onderwijs regio Venlo

  https://maken.wikiwijs.nl/195225/Fortior___W_T_onderwijs_regio_Venlo

  Pagina's pilots IOL INTERN. (z.d.).

  Basis uitleg impuls

  https://maken.wikiwijs.nl/195154/Basis_uitleg_impuls