Vwo filosofie: wat moet je weten

Vwo filosofie: wat moet je weten

Belangrijke begrippen tijdens jouw examen

Op deze pagina bieden we een overzicht van de begrippen die je moet kennen voor jouw examen. Weet je waar deze begrippen over gaan, herken je ze én kun je ze toepassen in een specifieke context? Dan ben je al een heel eind op de goede weg. De precieze leerdoelen voor dit vak staan in de syllabus.

B1 Wijsgerige antropologie

 

Onderwerpen en begrippen

Dit weet ik

rede, subjectiviteit, intersubjectiviteit

 

zelfbewustzijn, identiteit, lichamelijkheid, excentriciteit

 

macht, disciplinering

 

arbeid

 

communicatie

 

seksualiteit

 

cultuur en natuur

 

emotie en verstand

 

geest en lichaam

 

monisme en dualisme

 

 

C1 Ethiek

Onderwerpen en begrippen

Dit weet ik

goed, waarde, norm, geluk

 

deugd, moraal

 

rechtvaardigheid

 

verantwoordelijkheid

 

wil en verstand

 

waarden en normen,

 

'is' en 'ought'

 

intrinsiek en instrumenteel handelen

 

D1 Kennisleer

Onderwerpen en begrippen

Dit weet ik

a priori, a posteriori

 

Universeel, particulier

 

idealisme

 

objectief, subjectief, intersubjectief

 

zelfbewustzijn en hersenen

 

schijn en werkelijkheid

 

 

E1 Wetenschapsfilosofie

Onderwerpen en begrippen

Dit weet ik

theorie, grondslagen, axioma, hypothese

 

empirische basis

 

demarcatie

 

empirische cyclus

 

paradigma

 

De vraag naar de mens in relatie tot techniek en wetenschap

Kwestie 1 Wat is de mens?

Sheets-Johnstone’s Reflecterend Bewegend Lichaam

Dit weet ik

Fenomenologische benadering van dans en de pre-reflectieve gewaarwording van ruimtelijkheid en bewegingen van het lichaam.

 

Begrippen ‘pre-reflectief’ en ‘lichaamsschema’.

 

Gewaarwording van het bewegende lichaam in de ruimte gaat vooraf aan bewuste reflectie op onszelf.

 

Fenomenologie biedt een perspectief op de bestaanservaring.

 

 

 

Plessner’s Verhouding tot Zichzelf

Dit weet ik

Vereniging van biologische benadering met fenomenologische bestaanservaring.

 

Begrip ‘excentrische positionaliteit’ en de drie antropologische wetten.

 

Eerste antropologische wet van natuurlijke kunstmatigheid: mensen zijn van nature kunstmatig.

 

Tweede antropologische wet van bemiddelde onmiddellijkheid: mensen willen hun bestaanservaring uitdrukken.

 

Derde antropologische wet van utopische standplaats: mensen verlangen boven zichzelf uit te stijgen én vaste grond onder de voeten te hebben.

 

Lachen en wenen als verduidelijking van de dubbelzinnige verhouding van de mens tot het eigen lichaam.  

 

 

De Beauvoir en Fanon’s Verhouding tot Anderen

Dit weet ik

Plessners begrip ‘medewereld’: mensen geven expressie aan hun ervaring van hun verhouding tot anderen.

 

Begrippen ‘medewereld’ en ‘lichaamsschema’.

 

De Beauvoirs argument dat de bestaanservaring van vrouwen is gevormd door culturele opvattingen over hoe een vrouw zou moeten zijn.

 

Fanons argument dat de bestaanservaring van mensen van kleur is gevormd door de blik van anderen

 

 

 

Kwestie 2 Interactie tussen metaforen en ervaringen

Interactie tussen Metaforen en Ervaringen volgens Lakoff & Johnson en Vroon & Draaisma

Dit weet ik

oriënterende metaforen, ontologische metaforen, historische contingentie

 

uitleg van het argument dat taal uitdrukt hoe we met ons lichaam in de wereld staan

 

uitleg van het argument dat metaforen uit wetenschap en technologie onze zelfervaring als mens beïnvloeden

 

 

 

Functionalistisch Cognitivisme en de Brein-als-Computer Metafoor

Dit weet ik

de computermetafoor versterkt het functionalistische mensbeeld

 

Cognitivisme, connectionisme, symboolmanipulatie, input en output, mentale representatie, kunstmatige intelligentie, productsimulatie, processimulatie, neuraal netwerk

 

uitleg van het argument van Swaab dat mensen hun brein zijn

 

uitleg van het functionalistische argument dat mensen net als computers informatie verwerken

 

Dreyfus’ opvatting over belichaamd denken en connectionistische simulatie van denkvermogen

 

 

 

4E-Cognitivisme

Dit weet ik

embodied, extended, embedded, enactive, cognitieve extensies, sensomotorisch lichaam

 

uitleg van de kritiek van 4E-vertegenwoordigers op de functionalistische cognitivisten

 

uitleg van het argument dat denken belichaamd, ingebed, uitgebreid en enactief is

 

 

Kwestie 3 De mens als technologisch wezen

Clarks Visie op de Mens als Technologisch Wezen

Dit weet ik

Clarks ontkenning van een wezenlijke verandering van de mens door wetenschap en techniek, met zijn opvatting dat mensen 'natural born cyborgs' zijn

 

interface, cyborg, dynamische apparaten

 

Clarks argument dat het brein van nature goed is in het gebruiken van de omgeving

 

Clarks argument dat nieuwe technieken makkelijk zijn te incorporeren

 

 

Kockelkorens Visie op de Impact van Techniek op Zintuiglijke Ervaring

Dit weet ik

Kockelkorens historische benadering van de technische bemiddeling van de ervaring

 

decentreren, recentreren

 

Kockelkorens argument dat techniek mensen een nieuwe blik geeft en de zintuigen de techniek inlijven.

 

 

 

Verbeeks Visie op de Invloed van Techniek op Moreel Oordeelsvermogen

Dit weet ik

Verbeeks argument dat techniek het moreel handelingsvermogen van de mens transformeert.

 

 

De Muls Visie op de Verandering van Menselijke Identiteit door Techniek

Dit weet ik

humanisme

 

De Muls argument dat de omgang met techniek de menselijke identiteit transformeert

 

De Muls argument dat de verandering van de mens zich via verschillende scenario’s kan voltrekken

 

 

 

 

Kwestie 4 Grensvervagingen

Mens-Dier Grensvervaging

Dit weet ik

ecologisch denken, mesh, plantenneurobiologie

 

Mortons argument dat mensen bestaan uit allerlei niet-menselijke wezens

 

Mortons argument dat ook dieren en planten denk- en handelingsvermogen hebben

 

Desprets argument dat in wetenschappelijk onderzoek anders met dieren moet worden omgegaan door de grensvervaging

 

 

 

Levend-Niet-Levend Grensvervaging

Dit weet ik

actor, actor-netwerktheorie (ANT), handeling (action), niet-bewuste cognitie distributie, cognitieve assemblage

 

Latours argument dat ook niet-levende wezens vitaliteit en handelingsvermogen hebben

 

Hayles’ argument dat de mens ondanks het handelingsvermogen van niet-levende entiteiten verantwoordelijk blijft voor het niet-menselijke

 

 

 

Fysiek-Niet-Fysiek Grensvervaging

Dit weet ik

intra-actie, algoritme, techno-humanisme, dataïsme, het 'else'

 

Haraways opvatting over de grensvervaging tussen fysiek en niet-fysiek

 

Barads argument dat de mens een verstrengeling van materiaal en betekenis is/wordt

 

Harari’s argument dat de mens data wordt

 

Rasch’ kanttekening dat het dataïsme mensen reduceert tot karikaturale profielen

 

 

 • Het arrangement Vwo filosofie: wat moet je weten is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.

  Laatst gewijzigd
  2024-01-18 11:38:28
  Licentie

  Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding vrij bent om:

  • het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
  • voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

  Meer informatie over de CC Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie.

  Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

  Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:

  Toelichting
  Wat moet je weten voor het centraal eindexamen? Je kunt hier per examenonderdeel lezen wat je globaal moet kunnen. De begrippen, onderwerpen en/of opvattingen die je in ieder geval moet kennen, vind je hier. Maar let goed op! Deze begrippen, onderwerpen, en/of opvattingen moet je altijd kunnen duiden. Je moet de begrippen met elkaar verbinden, in een specifieke context herkennen en toepassen of elders weer gebruiken. Sec alleen het uit je hoofd leren van de begrippen is lang niet voldoende om je examen te halen. Vraag dus altijd aan je docent om je bij het leren te helpen.
  Leerniveau
  VWO 6; VWO 4; VWO 5;
  Leerinhoud en doelen
  Filosofie;
  Eindgebruiker
  leerling/student
  Moeilijkheidsgraad
  gemiddeld
  Trefwoorden
  centraal eindexamen, eindexamen, voexamen, watmoetjeweten

  Gebruikte Wikiwijs Arrangementen

  Wat moet je kennen - LVHE. (z.d.).

  Disclaimer

  https://maken.wikiwijs.nl/176566/Disclaimer

  Wat moet je kennen - LVHE. (2021).

  Vmbo bb Wiskunde: wat moet je weten

  https://maken.wikiwijs.nl/174441/Vmbo_bb_Wiskunde__wat_moet_je_weten