Teelt van akkerbouwgewassen

Teelt van akkerbouwgewassen

Landbouw in Nederland

De oppervlakte van Nederland is 4.152.800 hectare. In totaal was er in 2000 daarvan 1.975.504 ha in gebruik voor alle land- en tuinbouw samen, dus zo’n 48%. In 2016 was dat nog 1.796.261 ha (43%).

Daarvan is:

  • 443.035 ha in gebruik voor akkerbouw,
  • 69.519 ha voor vollegronds groenteteelt (groenteteelt in open veld) en
  • 32.114 ha voor gemengde bedrijven van akkerbouw en veeteelt.
  • 1.045.577 ha in gebruik voor graasdieren (voornamelijk melkveehouderij) en
  • 60.819 ha voor andere vormen van veeteelt.
  • En dan zijn er natuurlijk nog de glastuinbouw (zowel groenteteelt als sierteelt), de bollenteelt, boomteelt, champignonteelt en fruitteelt.

(Bron: CBS Statline)

Aantal boeren

In 2016 waren er 55.680 boeren in Nederland. Daarvan waren 10.820 boeren akkerbouwers en hadden 760 boeren een gemengd bedrijf met akkerbouw en veeteelt. In 2000 waren er nog veel meer boeren: in totaal 97.390, waarvan 14.800 akkerbouwers en 1765 boeren met een gemengd bedrijf (Bron: Statline.CBS.nl). Het aantal boeren neemt dus sterk af. Tegelijkertijd neemt de gemiddelde bedrijfsgrootte toe.

Akkerbouwgewassen, arealen en opbrengsten

overzicht van de akkerbouwgewassen in nederland

Akkerbouwgewassen, arealen en opbrengsten      
                 
  arealen opbrengsten
Perioden 2010 2015 2017 2018* 2010 2015 2017 2018*
Gewassen ha ha ha ha 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg
Tarwe (totaal) 154013 142702 116448 112898 8,9 9,1 9,1 8,8
Tarwe, winter 135006 127769 108037 97062 9,1 9,4 9,3 9,1
Tarwe, zomer 19006 14933 8411 15835 7 7 6,9 7
Gerst, winter 4674 7640 9296 8322 7,7 8,6 8,6 8,1
Gerst, zomer 28720 24910 20895 28103 5,9 6,5 6,1 6,7
Rogge 2343 1508 1496 1596 4,5 3,8 3,2 2,9
Haver 1692 1348 1495 1461 4,7 5,3 4,6 5
Triticale 2676 1319 1227 1157 5,3 5,1 5,2 5
Maïs, korrelmaïs 17063 11087 8687 9819 11,8 10,8 13,5 9
Maïs, snijmaïs 228889 223900 205171 206753 45,2 35,6 48,9 39,9
Maïs, corn cob mix 7259 4662 3585 4552 11,7 11,4 13,4 7,7
Aardappelen (totaal) 158213 156885 162610 165012 43,6 42,7 46 36,6
Consumptieaardappelen (totaal) 72972 71700 76243 76452 49,4 46,4 52,8 41,2
Pootaardappelen (totaal) 38575 41976 42323 43791 37,8 36,2 36,9 31
Zetmeelaardappelen 46667 43210 44044 45418 39,5 43 43 34,3
Suikerbieten 70560 58507 85347 85218 74,8 83,3 93,3 76,4
                 

Areaal akkerbouwgewassen in Nederland
Bron: CBS

Colofon

Het arrangement Teelt van akkerbouwgewassen is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.

Auteur
Harm Geert Moesker Je moet eerst inloggen om feedback aan de auteur te kunnen geven.
Laatst gewijzigd
2024-05-11 15:47:09
Licentie

Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding vrij bent om:

  • het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
  • voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

Meer informatie over de CC Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie.

Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:

Toelichting
Gewassen van eigen grond en telen in eigen regio wordt belangrijk binnen de Kringlooplandbouw. In dit leerarrangement worden de akkerbouwgewassen aardappelen, suikerbieten en granen behandeld. Daarnaast aandacht voor voederbieten en eiwitrijke gewassen zoals veldbonen en soja. Tenslotte komen ook groenbemesters aan bod. Vragen, en (praktijk)opdrachten zorgen voor verwerking van de informatie.
Leerniveau
MBO, Niveau 2: Basisberoepsopleiding; MBO, Niveau 3: Vakopleiding; MBO, Niveau 4: Middenkaderopleiding; HBO - Bachelor;
Eindgebruiker
leerling/student
Moeilijkheidsgraad
gemiddeld
Trefwoorden
aardappelen, akkerbouw, eiwitrijk, granen, groenbemesters, kringlooplandbouw, luzerne, soja, suikerbieten

Bronnen

Bron Type
Areaal akkerbouwgewassen in Nederland
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84296NED/table?dl=1D149
Link
https://vimeo.com/689290547
https://vimeo.com/689290547
Video
https://www.bo-akkerbouw.nl/
https://www.bo-akkerbouw.nl/
Link
Startpagina akkerbouw
https://akkerbouw.startpagina.nl/
Link
Overzicht informatie landbouwgewassen op Groenkennisnet
https://groenkennisnet.nl/akkerbouw
Link
Akkerwijzer van Agrio
https://www.akkerwijzer.nl/
Link
Akkerbouw van nu
https://www.akkerbouw-van-nu.nl/
Link
Harrysfarm Videojaaroverzicht 2022. Het jaar 2022 van akkerbouwbedrijf Harrysfarm te Swifterbant in 11 minuten samengevat.
https://youtu.be/FtZTBuIN8lA?si=ga-3r0PJE7Kj-fux
Video
https://youtu.be/997TJm_14tg
https://youtu.be/997TJm_14tg
Video
Toekomstvisie nederlandse landbouw, 2019
https://edepot.wur.nl/459249
Link
Met het presenteren van de nieuwe landbouwvisie van Carola Schouten, minister Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, gaan we naar een circulair landbouwmodel in Nederland. Waarom moeten we naar een ander voedselsysteem? Wat houdt kringlooplandbouw eigenlijk in? Hoe financieren we dat? En wat wordt het beleid? In een drieluik over de nieuwe landbouwvisie van minister Schouten duiken we dieper in het hoe, wat en waarom van de kringlooplandbouw.
https://youtu.be/hcviGDZ9asM
Video
Online gids kringlooplandbouw WUR
https://kringlooplandbouw.wur.nl/kringlooplandbouw/cover/
Link
Eiwit van eigen grond. Grondgebondenheid in de melkveehouderij. Een animatie van Nieuwe Oogst.
https://www.youtube.com/watch?v=5HRu1C8EfvA
Video
Samenwerking akkerbouwers en veehouders
http://www.greenlincs.nl/wp-content/uploads/2015/06/3-Heinhuis-Samenwerking-Akkerb-Melkveeh-perc.pdf
Link
Kringlooplandbouw: een nieuw perspectief voor de Nederlandse landbouw
https://www.wur.nl/nl/show-longread/Kringlooplandbouw-een-nieuw-perspectief-voor-de-Nederlandse-landbouw.htm
Link
Dossier kringlooplandbouw
https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Kringlooplandbouw.htm
Link
KRINGLOOPLANDBOUW
http://kringlooplandbouw.nl/
Link
Brochure 'Mest, een waardevolle grondstof'
http://edepot.wur.nl/498087
Link
Superboeren! op Bekijk Stand van Nederland
https://www.npostart.nl/stand-van-nederland/01-08-2019/POW_04280586
Link
Kringlooplandbouw en klimaat
https://www.wur.nl/upload_mm/9/c/4/c3895bb6-d515-4c12-920b-b67d85cb0eef_20180704%20Briefing%20WUR%20Tweede%20Kamer%20-%20Kringlooplandbouw%20klimaat%20biodiversiteit.pdf
Link
Teelthandleiding haver
https://maken.wikiwijs.nl/bestanden/86354/TEELTHANDLEIDING_WINTERTARWE.pdf
Link
Gebreksverschijnselen granen
https://www.beeldenbankgewasbescherming.nl/space/BEEL2/42074142/Gebreksziekten+granen
Link
Ziekten en plagen granen
https://www.beeldenbankgewasbescherming.nl/space/BEEL2/40501343/Granen
Link
Groeiproces van een perceel aardappelen
https://youtu.be/wzRtrvw0gqo
Video
Video. Hoe groeit een aardappel
https://schooltv.nl/item/hoe-groeit-een-aardappel-het-groeiproces-van-de-aardappel/
Link
Gebreksverschijnselen aardappelen
https://www.beeldenbankgewasbescherming.nl/space/BEEL2/41975830/Gebreksziekten+aardappelen
Link
Ziekten en plagen aardappelen
https://www.beeldenbankgewasbescherming.nl/space/BEEL2/40730660/Aardappelen
Link
Van suikerbiet tot suikerklont. De teelt van suikerbieten op het akkerbouwbedrijf van Richard Breemhaar. En de verwerking in de suikerfabriek.
https://youtu.be/NcBUyv1xtAI
Video
Teelthandleiding suikerbieten
https://www.irs.nl/alle/teelthandleiding
Link
Teelthandleiding suikerbieten, uit 1994
http://edepot.wur.nl/252316
Link
Gebreksverschijnselen suikerbieten
https://www.beeldenbankgewasbescherming.nl/space/BEEL2/41844773/Gebreksziekten+suikerbieten
Link
Ziekten en plagen suikerbieten
https://www.beeldenbankgewasbescherming.nl/space/BEEL2/40763419/Suikerbieten
Link
https://youtu.be/vw5Pyy_26BU
https://youtu.be/vw5Pyy_26BU
Video
https://youtu.be/BCbdq7_Vd-k
https://youtu.be/BCbdq7_Vd-k
Video
Teelthandleiding voederbieten
http://www.lcvvzw.be/wp-content/uploads/2017/11/LCV_Brochure_Feedbeet_finaal-30102017.pdf
Link
Teelt van voederbieten
https://edepot.wur.nl/417224
Link
voederBieten VOOR de hoogste kvem-opbrengst per hectare
https://www.lgseeds.nl/pub/media//w/h/whitepaper_voederbieten_4.pdf
Link
Teelt eiwitgewassen Nederland toegenomen
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/10/teelt-eiwitgewassen-nederland-toegenomen
Link
Luzerne maaien en inkuilen
https://youtu.be/oT9APQiusaU
Video
Luzerne als voedergewas, een handleiding voor de teelt
https://www.clm.nl/uploads/pagina-pdfs/Handboek_Luzerneteelt.pdf
Link
Teelthandleiding Luzerne
https://edepot.wur.nl/189753
Link
Teelt van Luzerne
http://www.louisbolk.org/downloads/1593.pdf
Link
Teeltwijzer Luzerne
https://www.clm.nl/uploads/nieuws-pdfs/Beknopte%20teeltwijzer%20Luzerne.pdf?utm_source=Laposta&utm_campaign=Persbericht%3A+Melkveehouders+en+akkerbouwers+positief+over+teelt+luzerne&utm_medium=email
Link
https://youtu.be/d2c9JXj_McE
https://youtu.be/d2c9JXj_McE
Video
Teelthandleiding veldbonen
https://edepot.wur.nl/182660
Link
https://youtu.be/gUHAhiQl_T0
https://youtu.be/gUHAhiQl_T0
Video
Hoe teel je soja in Nederland?
https://www.wur.nl/nl/artikel/Hoe-teel-je-soja-in-Nederland.htm
Link
Sojateelt in Nederland
https://www.agrifirm.nl/contentassets/ba6c350248e847e99b5a5e41e5082301/ab-f012-0119nl_folder_soja_zoja_lr_web.pdf
Link
https://youtu.be/R1j-vk1nMDY
https://youtu.be/R1j-vk1nMDY
Video
Dossier groenbemesters
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/dossier-groenbemesters.htm
Link
Handboek Groenbemesters
https://library.wur.nl/WebQuery/edepot/474543
Link
Factsheets groenbemesters
https://library.wur.nl/WebQuery/edepot/474555
Link
close
gemaakt met Wikiwijs van kennisnet-logo
open