Opdracht: Afschaffing segregatie - vmbo12

Opdracht: Afschaffing segregatie - vmbo12

Afschaffing segregatie

Intro

In 1955 was de slavernij in de Verenigde Staten allang afgeschaft.
Maar in veel staten waren er nog wel wetten en regels die er voor zorgden dat de blanke en zwarte bevolking strikt gescheiden leefden.
Je noemt dat segregatie.

 

Wat kan ik straks?

Leerdoelen
Na deze opdracht kun je:

 • uitleggen wat wordt bedoeld met 'segregatie'.
 • een voorbeeld noemen waaruit blijkt dat er in de Verenigde Staten in de jaren 60 nog steeds sprake was van segregatie.
 • een gebeurtenis, groepering of persoon noemen die te maken heeft met de afschaffing van de segregatie.

Wat ga ik doen?

Activiteiten

Aan de slag
Stap Activiteit
Stap 1 Je leest over de rassenscheiding die in de VS nog steeds voorkwam. Je leest over Rosa Parks en de Montgomery Bus Boycot. Je bekijkt een video over Rosa Parks en een video over Martin Luther King. Hij was een bekende voorvechter van de afschaffing van de segregatie.
Afronding
Onderdeel Activiteit
Begrippen De begrippen gaan over segregatie, met name in VS.
Eindopdracht Jullie maken een drieluik van posters die samen een verhaal vertellen over de afschaffing van de segregatie.
Extra opdracht Een extra opdracht over dit onderwerp. Ruby Bridges was een van de eerste blanke meisjes die naar een 'gekleurde' school ging en dat bracht nogal wat te weeg. Je bekijkt de trailer van de film. Je leest over kinderrechten en bestudeert een klikplaat daarover. Je leest over integratie van zwarte leerlingen op scholen en over de Ruby Bridges Foundation.
Terugkijken Terugkijken op de opdracht.


Benodigdheden
Geen bijzonderheden.

Tijd
Voor deze opdracht heb je ongeveer 2 uur nodig.

Aan de slag

Stap 1: Segregatie VS

Rosa Parks

In de jaren 50 was er vooral in de zuidelijke staten van Amerika sprake van rassenscheiding of segregatie.
Veel blanke mensen vonden de zwarte mensen minderwaardig en vonden het niet nodig dat de zwarten dezelfde rechten hadden als de blanken.

Veel zuidelijke staten hadden zogenaamde segregatiewetten.
Deze wetten zorgden ervoor dat blanken en zwarten apart leefden.
Zwarten mochten niet naar dezelfde school als blanken. Zwarten hadden eigen kerken, restaurants en theaters. En ze hadden bijvoorbeeld hun eigen plek in het openbaar vervoer. Zwarte mensen moesten achter in de bus zitten en als er een blanke geen plaats voor in de bus kon vinden, moest een zwart persoon opstaan en zijn plaats afstaan.
Rosa Parks wilde dat niet. Haar weigering om haar plaats af te staan leidde tot haar arrestatie en later tot de 'Montgomery Bus boycot'. Dit was een politiek protest tegen de racistische scheiding in het openbaar vervoer in de stad.

Bekijk de trailer van de film over het leven van Rosa Parks.De bekendste persoon die pleitte voor afschaffing van de segregatie was Martin Luther King (1929-1968).
Hij was een invloedrijke Amerikaanse dominee en burgerrechtenactivist.
Bekijk de video over 'zijn droom'.

Video: Martin Luther King — Een dominee met een droom.

Afronding

Begrippen

 

Segregatie
Afzondering van een bevolkingsgroep in de maatschappij.
Montgomery Bus boycot
Een politiek protest in de VS tegen de racistische scheiding in het openbaar vervoer in de jaren 60.
Rosa Parks
Rosa Louise Parks-McCauley was een Amerikaans burgerrechtenactiviste. Ze is vooral bekend door haar verzetsdaad in 1955 waarbij ze weigerde haar zitplaats in het voor zwarten gereserveerde deel achterin af te staan aan blanke passagiers.
Martin Luther King (1929-1968)
Hij was een invloedrijke Amerikaanse dominee en burgerrechtenactivist, die streed tegen ongelijkheid.
Klu Klux Klan
Wordt gevormd door verschillende geheime blanke organisaties in de Verenigde Staten die vooral door hun racistisch geweld bekend zijn.

Eindopdracht: Drieluik segregatie

Als het gaat over de afschaffing van de segregatie in de Verenigde Staten kom je regelmatig de volgende begrippen of namen tegen:

 • Montgomery Bus boycot
 • Ku Klux Klan
 • Martin Luther King.

Je maakt als eindopdracht samen met twee klasgenoten een drieluik over de afschaffing van de segregatie in de VS. Het drieluik bestaat uit drie posters van A4-formaat over personen of gebeurtenissen die te maken hebben met de afschaffing van de segregatie. De drie posters moeten samen een verhaal vertellen.
Voor de werkwijze kun je de gereedschapskist raadplegen.

 • Jullie werken in groepjes van 3 personen. Kies alle drie een naam of begrip over de afschaffing van de segregatie.
 • Ga op internet op zoek naar informatie over het door jou gekozen onderwerp. Bezoek minstens twee verschillende websites.
 • Verzamel tijdens het surfen alvast de belangrijkste informatie over het onderwerp in een (Google-)document.
  Voor je begint met het maken van de poster, spreek je met je groepsgenoten af welke informatie op de poster komt.


Klaar?
Laat het drieluik beoordelen door jullie docent. Hij zal bij de beoordeling letten op:

 • inhoud: de drie posters moeten samen een geheel vormen. Duidelijk zichtbaar is dat het om een persoon of groepering gaat die betrokken is bij of voorstander is van de afschaffing van de segregatie.
 • vormgeving: de drie posters moeten naast tekst ook afbeeldingen bevatten om de boodschap duidelijk over te laten komen. Er is zorg besteed aan de uitwerking en het geheel aan posters bevat weinig of geen fouten.

Poster maken

Op een informatieve poster kun je laten zien wat de belangrijkste delen van de lesstof zijn. Ook kun je weergeven hoe bepaalde delen zich tot elkaar verhouden.

 

Extra: Ruby Bridges

Protest vóór witte scholen

In het boek 'Kinderen die de wereld hebben veranderd' staan verhalen over kinderen van wie de rechten zijn geschonden. Ze hebben daardoor de aandacht gevestigd op een probleem in onze maatschappij.
Een van deze verhalen gaat over Ruby Bridges.

In 1960 mochten in de Verenigde Staten voor het eerst ook zwarte kinderen naar een 'witte' school.
De toen zesjarige zwarte Ruby Bridges meldde zich aan.
Het gevolg: ouders van blanke kinderen haalden hun kroost van school.
Ruby zat een jaar lang alleen in de klas, totdat volwassenen gewend waren geraakt aan de nieuwe wet die het scheiden van blank en zwart verbood.
Ruby Bridges staat symbool voor het racisme van vóór die tijd, hoewel dit verschijnsel nog steeds niet geheel is uitgeroeid.

Bekijk de trailer (in het Engels) van de film over Ruby Bridges.

 

 

Ruby Bridges


Download (bestand - downloaden als) en lees nu het verhaal uit het boek 'Kinderen die wereld hebben veranderd': Ruby Bridges

Kinderrechten
Mensenrechten zijn in diverse wetten en verdragen vastgelegd. Ze gelden in Nederland en in de rest van de wereld - voor iedereen en voor altijd.
Dankzij deze rechten kunnen mensen een volwaardig bestaan opbouwen.

Omdat kinderen speciale behoeften hebben, bestaan er ook kinderrechten.
Helaas wordt er niet overal even netjes met deze rechten omgegaan.
Ga naar de website Klikplaat mensenrechten.
Bekijk welke mensenrechten er zijn. Klik op de verschillende afbeeldingen en lees de informatie.

 

Schoolintegratie
Pas in 1960 werden de scholen van New Orleans verplicht ook zwarte leerlingen toe te laten. Hiermee wilde men de integratie van zwarte kinderen in blanke scholen bevorderen. Een test bepaalde of zwarte kinderen wel of niet werden toegelaten.
Ruby slaagde voor de test, samen met nog vijf andere kinderen, maar Ruby ging als enige naar de William Frantz Public School.

Het protest tegen de komst van Ruby beperkte zich niet tot de school. Zo werd de vader van Ruby ontslagen en wilde de kruidenier waar de familie inkopen deed, het gezin niet langer als klant.
Er waren ook ouders die tegen het protest in gingen en hun kinderen wel op de basisschool lieten. En mensen uit andere delen van het land stuurden de familie steunbetuigingen.
Aan het einde van het schooljaar was het protest grotendeels uitgedoofd en het volgende schooljaar leek de moeilijke periode van schoolintegratie van zwarte kinderen grotendeels achter de rug.

In 1999 richtte Ruby de 'The Ruby Bridges Foundation' op. De missie van de stichting is aandacht vestigen op tolerantie en respect voor al wie anders is.
Aandacht vestigen op tolerantie en opkomen voor mensen die anders zijn is nog steeds hard nodig.

Eindproduct
Gebruik de informatie uit de vorige stappen bij het maken van een eindproduct over Ruby Bridges.
Je mag zelf kiezen wat voor soort eindproduct je maakt.
Voor tips kun je kijken in de gereedschapskist.

In je eindproduct maak je duidelijk:

 • welke kinderrechten een rol spelen in het verhaal van Ruby Bridges.
 • waarom het verhaal over Ruby Bridges een plaats heeft gekregen in het boek 'Kinderen die de wereld hebben veranderd'.
 • wat jij vindt van het verhaal van Ruby Bridges.


Voor je begint met het maken van eindproduct bespreek je plan van aanpak met je docent.

Gereedschapskist

Welkom bij de gereedschapskist. Hier vind je uitleg over alle werkvormen waarmee je je eindproducten maakt. Bij iedere werkvorm staat beschreven hoe je deze uitvoert, kun je inspiratiefilmpjes bekijken en vind je de beoordelingscriteria waaraan jouw product moet voldoen. Ook zie je welke digitale middelen je kunt gebruiken en aan welke vaardigheden je werkt tijdens het maken van je eindproduct. Veel succes!

 

Terugkijken

Intro

 • Lees de intro van deze opdracht nog eens door.
  Kun je uitleggen wat de term segregatie inhoudt?

Kan ik wat ik moet kunnen?

 • Lees de leerdoelen van deze opdracht nog eens door.
  Kun je uitleggen wie Martin Luther King was?

Hoe ging het?

 • Tijd
  Bij de activiteiten stond dat je ongeveer 2 uur met de opdracht bezig zou zijn.
  Had je samen met je klasgenoten voldoende tijd voor het maken van een drieluik over segregatie?
 • Eindopdrachten 
  Wat vond je van de eindopdracht? Hebben jullie op de drie posters de afschaffing van rassenongelijkheid goed in beeld gebracht?
  Heb je de extra opdracht over Ruby Bridges ook gemaakt? Wat vond je van haar verhaal?
   
 • Het arrangement Opdracht: Afschaffing segregatie - vmbo12 is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.

  Auteur
  VO-content
  Laatst gewijzigd
  2019-05-23 16:43:42
  Licentie

  Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding en publicatie onder dezelfde licentie vrij bent om:

  • het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
  • voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

  Meer informatie over de CC Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie.

  Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

  Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:

  Toelichting
  Deze opdracht hoort bij het thema 'Verzet', en is onderdeel van de arrangeerbare leerlijn van de Stercollecties voor Mens en Maatschappij voor vmbo-12. In deze opdracht leer je wat er bedoeld wordt met segregatie, kan je laten zien dat er in de jaren 60 nog steeds sprake was van segregatie in de Verenigde Staten en welke gebeurtenissen, groeperingen en personen te maken hadden met de afschaffing van de segregatie. Om de opdracht af te sluiten maak je samen met een klasgenoot een drieluik over de afschaffing van segregatie in de VS. Ook is er een extra opdracht over Ruby Bridges beschikbaar.
  Leerniveau
  VMBO gemengde leerweg, 2; VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, 1; VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, 2; VMBO basisberoepsgerichte leerweg, 1; VMBO theoretische leerweg, 1; VMBO gemengde leerweg, 1; VMBO theoretische leerweg, 2; VMBO basisberoepsgerichte leerweg, 2;
  Leerinhoud en doelen
  Mens en maatschappij; Communicatie en samenleving; Cultuur, levensbeschouwing en identiteit; Geschiedenis; Macht, gezag en bestuur;
  Eindgebruiker
  leerling/student
  Moeilijkheidsgraad
  gemiddeld
  Studiebelasting
  2 uur en 0 minuten
  Trefwoorden
  afschaffing segregatie, arrangeerbaar, kou klux klan, martin luther king, mens en maatschappij, montgomery bus boycot, ruby bridges, stercollectie, verzet, vmbo-12

  Gebruikte Wikiwijs Arrangementen

  VO-content - Gereedschapskist. (2019).

  Gereedschapskist activerende werkvormen

  https://maken.wikiwijs.nl/105906/Gereedschapskist_activerende_werkvormen