Geschiedenis hv123

Geschiedenis hv123

Geschiedenis hv123

De Stercollectie geschiedenis van Stichting VO-content geeft je als docent alle ruimte om de lessen naar wens vorm te geven. Het digitaal leermateriaal is naar eigen inzicht in te zetten, te combineren en aan te vullen. De Stercollecties zijn daardoor goed te gebruiken als aanvulling op bestaand leermateriaal. Of vormen een goede basis om een methode te vervangen.

Aan welke kenmerken voldoet de Stercollectie?

 • Actuele digitale leerlijnen voor een vak, niveau en jaar voor iedereen beschikbaar.
 • Kerndoel- en eindtermdekkend, voor aanvullend of (deels) vervangend gebruik.
 • Leerdoeldenken en formatief evalueren zijn geïntegreerd in alle leerlijnen.
 • Flexibel inzetbare en leerlinggerichte opdrachten, bruikbaar voor blended learning.
 • Sluit aan op de door de SLO ontwikkelde leerdoelenkaarten voor het vak geschiedenis.
 • Stelselmatig onderhoud en actualisatie op basis van reflecties van gebruikers en experts.
 • Te gebruiken op elke computer, laptop of tablet.

Voor geschiedenis zijn de volgende Stercollecties ontwikkeld:

 • Geschiedenis vmbo-kgt leerjaar 3 en 4
 • Geschiedenis hv leerjaar 1, 2 en 3
 • Geschiedenis h leerjaar 4 en 5
 • Geschiedenis v leerjaar 4, 5 en 6

Docentenmateriaal
Als jouw school deelneemt aan Stichting VO-content krijg je ook exclusief toegang tot het docentenmateriaal dat bij de Stercollecties hoort.
Check hier of jouw school al deelneemt aan VO-content. Als dit het geval is, kun je direct binnen ‘Mijn VO-content’ het docentenmateriaal eenvoudig filteren op vak, niveau en leerjaar waarna je precies ziet welke materialen er beschikbaar zijn. Denk aan:

 • Toetsen en antwoordmodellen
 • Werkbladen
 • Werkplannen
 • Samenvattingen
 • Woordenlijsten
 • Stercollectie handleidingen
 • Extra oefenmaterialen

Contact
Heb je een inhoudelijke of technische vraag over de Stercollecties? Neem gerust contact op met onze helpdesk of telefoonnummer: 085-0443100 (tot 12 uur).

Deelnemer worden aan Stichting VO-content?
Wanneer jouw school (vanaf dit schooljaar) deelneemt aan VO-content* krijgen jij en collega’s exclusief toegang tot een basispakket met het docentenmateriaal én allerlei programma’s die onderwijs op maat mogelijk maken. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om het basispakket aan te vullen met drie extra keuzeprogramma’s. Door deel te nemen draagt je school bovendien bij aan de doorontwikkeling van open leermateriaal (Stercollecties). Een mooie maatschappelijke doelstelling!

Basispakket:

Docentenmateriaal
Extra materialen zoals handleidingen, toetsen, extra oefenmateriaal behorende bij de Stercollecties.

SterMonitor
Digitale leeromgeving waarin de Stercollecties getoond worden met daarin ook de voortgang van de leerlingen.

Oefenprogramma Engels
Een adaptief oefenprogramma voor Engelse lees-, kijk-, en luistervaardigheid.

Extra Programma Nederlands
Naslagwerk Nederlands met theorie en oefeningen.

Rekensite
Een adaptief oefenprogramma voor rekenvaardigheid van niveau 1F t/m 3F.

 

Keuzeprogramma's:

ExamenKracht
Oefenprogramma waarin leerlingen online examens oefenen en feedback krijgen.

Kracht in Controle (KIC)
Lesprogramma sociaal-emotionele ontwikkeling waarmee je inzicht krijgt in de groepsdynamiek en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen bevorderd.

Portfolio-site
Een digitale tool waarin leerlingen de ontwikkeling van hun competenties bijhouden.


Wil je meer weten over deelname aan VO-content? Op onze site staat meer informatie maar we vertellen er graag meer over. Neem contact met ons op via 030-232 48 22 of mail ons!

* Is jouw school al langer deelnemer aan VO-content en nog niet overgestapt naar het actuele deelnamemodel? Dan kan het zijn dat jullie school geen toegang heeft tot onze nieuwe programma’s SterMonitor en Extra Programma Nederlands. Wil je dit aanpassen? Neem dan contact met ons op.

Leerjaar 1

T1 Jagers en boeren

Tijdvak 1 begint ongeveer 1,5 miljoen jaar geleden en duurt tot 3000 v.Chr. Daarmee is tijdvak 1 het langste tijdvak van de tien tijdvakken. Maar dat betekent niet dat er over dit tijdvak het meest bekend is. Nee, eerder andersom: wat we weten over dit tijdvak hebben we moeten afleiden uit een relatief klein aantal niet geschreven bronnen.


Tijdvak 1: De tijd van jagers en boeren

T2 Grieken-Romeinen

Tijdvak 2 begint 3000 v.Chr. en duurt tot het begin van de middeleeuwen, 550 n.Chr. Het is de tijd van de Grieken en Romeinen. Je bestudeert dan ook de antieke Griekse beschaving en verschillende aspecten van het Romeinse Rijk. Daarnaast is er aandacht voor de verspreiding van het christendom en de Germaanse cultuur.


Tijdvak 2: De tijd van Grieken en Romeinen
 

T3 Monniken-Ridders

Tijdvak 3 is de tijd van monniken en ridders. Dit tijdvak wordt ook wel de vroege middeleeuwen genoemd. Het tijdvak begint na de val van het West- Romeinse Rijk en duurt tot ongeveer het jaar 1000.
Kenmerkend voor deze periode zijn de verspreiding van het christendom en de islam en de feodaal georganiseerde samenleving. En daar ga je dan ook een aantal opdrachten over maken.

Tijdvak 3: Tijd van monniken en ridders

T4 Steden en staten

Tijdvak 4 is de tijd van Steden en Staten. Dit tijdvak begint rond het jaar 1000 en duurt tot 1500. Het tijdvak beslaat de tweede helft van de middeleeuwen.
Ook in dit tijdvak speelt godsdienst een belangrijke rol. Daarnaast zijn de opkomst van de handel en het ontstaan van steden kenmerkend voor deze periode. En daar ga je dan ook een aantal opdrachten over maken.

Tijdvak 4: Tijd van steden en staten

Leerjaar 2

T5 Ontdekkers en hervormers

Tijdvak 5 is de tijd van Ontdekkers en hervormers.
Dit tijdvak begint rond het jaar 1500 en duurt ongeveer 100 jaar.
In dit tijdvak:
- spelen de ontdekkingsreizen een belangrijke rol.
- krijgt de katholieke kerk krijgt veel kritiek te verduren.
- vindt in Nederland de opstand tegen Spanje plaats en
- is veel aandacht voor de Griekse en Romeinse beschaving.

Tijdvak 5: Tijd van ontdekkers en hervormers
 

T6 Regenten en vorsten

In 2004 werd door middel van een verkiezing vastgesteld welke tien Nederlanders volgens het Nederlandse publiek de grootste Nederlanders aller tijden waren. Van deze tien grootste Nederlanders aller tijden leefden er maar liefst drie in het tijdvak 6. Het tijdvak van regenten en vorsten en in Nederland vooral bekend als de Gouden Eeuw. In dit thema daarom veel aandacht voor de Republiek der Nederlanden.

Het thema wordt klassikaal afgesloten met de verkiezing van de Nederlander van de Gouden Eeuw.

Tijdvak 6: Tijd van regenten en vorsten
 

T7 Pruiken en revoluties

Tijdvak 7 is de tijd van pruiken en revoluties.
Het tijdvak begint rond 1700 en duurt tot ongeveer 1800.

Belangrijke gebeurtenissen in dit tijdvak zijn:
- de slavenhandel en uiteindelijk de afschaffing van de slavernij.
- de Verlichting.
- de Franse en Amerikaanse revoluties.

Als eindproduct van dit thema maak je een quiz.
De quiz bestaat uit 20 vragen over wat je geleerd hebt in dit thema.

Tijdvak 7: Tijd van pruiken en revoluties

T8 Burgers en stoommachines

Tijdvak 8: Tijd van burgers en stoommachines.

Tijdvak 8 is de Tijd van burgers en stoommachines. Het is de tijd van het ontstaan van ons politiek systeem en de tijd dat mensen van het platteland naar de stad trekken om te gaan werken in de fabrieken. In de opdrachten daarom onder andere aandacht voor politieke stromingen, de uitvinding van de stoommachine, het ontstaan van fabrieken en de werkomstandigheden in de fabrieken.

 

Tijdvak 8: Tijd van burgers en stoommachines

Leerjaar 3

T9 Wereldoorlogen

Tijdvak 9 is de tijd van de Wereldoorlogen. Dit tijdvak begint rond het jaar 1900 en duurt tot 1950. Het tijdvak beslaat de eerste helft van de twintigste eeuw.

In dit tijdvak werden twee wereldoorlogen uitgevochten. Een belangrijk kenmerk van deze periode is de opkomst van het communisme en het nationaal-socialisme. Ook vond er een economische wereldcrisis plaats. Over deze ontwikkelingen ga je een aantal opdrachten maken.

Tijdvak 9: Tijd van de Wereldoorlogen

 

T10 Televisie en computer

Tijdvak 10 is de tijd van Televisie en Computer.
Dit tijdvak begint in het jaar 1950 en duurt tot 2000. Het tijdvak beslaat de tweede helft van de twintigste eeuw.

In dit tijdvak stonden Oost en West een tijdlang tegenover elkaar.
Een belangrijk kenmerk van deze periode is de dekolonisatie . Ook veranderde Nederland in deze periode van een verzuild land in een verzorgingsstaat met een consumptiemaatschappij. De jeugd kreeg meer invloed en de burgers meer inspraak.
Over deze ontwikkelingen ga je een aantal opdrachten maken.

Als eindopdracht bij dit thema organiseer je samen met je klasgenoten een debat.

Tijdvak 10: Televisie en computer

 

Kennisbank

In de thema´s/opdrachten van de Stercollecties geschiedenis hv123 wordt regelmatig verwezen naar de Kennisbank geschiedenis. In de Kennisbank vind je de theorie die je nodig hebt voor het beantwoorden van de vragen en het maken van de opdrachten.

De Kennisbank is te vinden via de volgende link:

Kennisbank geschiedenis

 • Het arrangement Geschiedenis hv123 is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.

  Auteur
  VO-content
  Laatst gewijzigd
  2024-01-22 15:15:21
  Licentie

  Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding en publicatie onder dezelfde licentie vrij bent om:

  • het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
  • voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

  Meer informatie over de CC Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie.

  StudioVO

  Deze module is ontwikkeld door medewerkers van StudioVO.

  Fair Use

  In de Stercollecties van StudioVO wordt gebruik gemaakt van beeld- en filmmateriaal dat beschikbaar is op internet. Bij het gebruik zijn we uitgegaan van fair use. Meer informatie: Fair use

  Mocht u vragen/opmerkingen hebben, neem dan contact op via de helpdesk VO-content.

  Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

  Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:

  Toelichting
  De Stercollecties geschiedenis zijn open, digitale leerlijnen die worden aangeboden door VO-content. De leerlijnen voldoen aan de kerndoelen of eindtermen en door de SLO ontwikkelde leerdoelspecificaties. Deze arrangeerbare leerlijn voor geschiedenis voor hv123 bevat in totaal 10 tijdvakken.
  Leerniveau
  VWO 2; HAVO 1; VWO 1; HAVO 2;
  Leerinhoud en doelen
  Geschiedenis;
  Eindgebruiker
  leerling/student
  Moeilijkheidsgraad
  gemiddeld
  Studiebelasting
  0 uur en 50 minuten
  Trefwoorden
  arrangeerbaar, geschiedenis, havo, hoofdarrangement, hv123, leerlijn, rearrangeerbaar, stercollectie, vocontent001, vwo

  Gebruikte Wikiwijs Arrangementen

  Leermateriaal, StudioVO. (z.d.).

  Geschiedenis hv123 StudioVO

  https://maken.wikiwijs.nl/36175/Geschiedenis_hv123_StudioVO

  VO-content - Leerlijnen. (2017).

  Geschiedenis vmbo12

  https://maken.wikiwijs.nl/99806/Geschiedenis_vmbo12