30 dagen challenge examentraining havo scheikunde examen 2024

30 dagen challenge examentraining havo scheikunde examen 2024

introductie

In 30 dagen door de HELE SCHEIKUNDE LES STOF.

DOE MEE aan de scheikunde challenge en haal gewoon even dat SCHEIKUNDE EXAMEN!

Kijk deze als je stress hebt voor het scheikunde examen: https://youtu.be/XBiO3IKIB20

Wij: Renate Boxem, Merel Haring en Wouter Renkema hebben de handen ineen geslagen en hebben samen voor jullie een scheikunde examentraining uitgedacht waarbij je in 30 dagen, met ongeveer een half uur per dag, door de hele scheikunde stof heen gaat. Hier staat welke vragen je kunt verwachten. https://youtu.be/WH9qe3_vF4k

Wij zijn alle drie ervaren scheikunde docenten die al jaren les geven aan de eindexamen klassen. Wij hebben ervaring in het nakijken van examens en hebben al tal van examentrainingen / weekeinden gegeven. Wij weten waar de meeste fouten worden gemaakt en welke weg de juiste is om je scheikunde examen te leren.

Wij gaan jou dit jaar (gratis) helpen! Hoppa iedereen nog even over de eindstreep want "opgeven is geen optie!".

Geef je op om mee te doen via 30dagenscheikunde@gmail.com.

De samenvatting van alles: Samenvatting havo scheikunde alle leerstof examen 2024 (youtube.com)

Hier kun je vragen stellen en antwoorden vinden: https://scheikundehavovwo.nl/forum-voor-vragen

Opgaven, antwoorden en uitlegfilmpjes van alle examens sinds 2015 https://scheikundehavovwo.nl/havo-examen1/index

Wat is er nieuw in de syllabus van 2024? https://youtu.be/8TvoNkj3j7c

 

Als je wilt weten of ergens een filmpje over is, een goed idee hebt voor een filmpje of een vraag hebt die we in de laatste film twee dagen voor het examen kunnen uitleggen: mail dan naar 30dagenscheikunde@gmail.com.

Hier staat de samenvatting met daarin een begrippenlijst van begrippen die je moet kennen Examentraining scheikunde HAVO 2024 theorie.docx - Google Documenten

De avond voor het examen, 15 mei om 21 uur is er een livestream bij NOS stories.

Als je goed oefent, is scheikunde echt niet zo lastig als je denkt. Scheikunde examens zijn goed te trainen. Veel succes daarbij!

Hier de opgaven, antwoorden en uitlegfilm van 2023 tijdvak 1.

De uitleg van het examen 2023 tijdvak 2.

en hier staan de andere examens vanaf 2015 met antwoorden en uitleg: https://scheikundehavovwo.nl/havo-examen1/index

 

Dag 1 Hoe leer je voor scheikunde en hoe gebruik je binas?

Voordat we morgen echt beginnen, vandaag wat tips over hoe je het beste leert voor scheikunde en hoe je binas het handigst kunt gebruiken. Het is toch zonde als je iets niet in binas kunt vinden. Als je een samenvatting op papier/pdf wilt, kun je die downloaden. Test vandaag je kennis van de scheikundebegrippen met de korte startquiz (de link staat onder de filmpjes). Veel succes!!

Vragen stellen kan via https://scheikundehavovwo.nl/forum-voor-vragen

tien tips voor een topcijfer voor scheikunde

samenvatting alle leerstof havo examen (die je uit kan printen)

begrippenlijst havo scheikunde

startquiz
even een check om te ijken wat je allemaal al weet voor het examen

Hoe gebruik je binas bij scheikunde?

Binastabellen. Gebruik ook het register.                                                         ScienceData

8-12 dichtheid (let op bij gassen is de dichtheid bij T=273 K gegeven)          1.9a t/m 1.9 e

37 formules                                                                                                     1.7

40A elementen, atoomnummers en ladingen                                                  8.1

42 smeltpunten en kookpunten.                                                                      8.3

45A oplosbaarheid zouten in water                                                                 8.4d

48 redox                                                                                                          9.1f

52A indicatoren                                                                                               9.1d

57 vormingswarmte                                                                                         9.2

65B kleuren van stoffen                                                                                  8.10

66A triviale namen                                                                                          10.2a

66B formules van zuren, samengestelde ionen en enkele koolwaterstoffen  10.2b

66C+D naamgeving koolstofchemie                                                               10.2c

67F koolhydraten                                                                                            13.1

67G vetten                                                                                                       13.2/13.3

67H eiwitten                                                                                                     13.7

95 ADI waarden                                                                                               38.7

97A grenswaarden                                                                                           38

97F groene chemie                                                                                          38

98 molaire massa’s                                                                                          laatste pagina

99 periodiek systeem                                                                                       eerste pagina

Vragen stellen en vragen en antwoorden bekijken

Dag 2 3e klas stof

Leerdoelen

 • Je kunt uitleggen of een gegeven proces wel of geen chemische reactie is.
 • Je kunt de reactievergelijking van een volledige verbranding opstellen.
 • Je kunt aan de hand van een formule uitleggen of een stof bij de metalen, moleculaire stoffen of zouten hoort.
 • Je kunt aan de hand van een formule uitleggen in welke fase een stof stoom geleidt.
 • Je weet hoe je water, koolstofdioxide, zwaveldioxide, waterstof, zuurstof en onverzadigde koolwaterstoffen kunt aantonen.
 • Je kunt met behulp van binas 40A de formules van elementen bepalen.
 • Je kunt uitleggen hoe je kunt bepalen of je te maken hebt met een mengsel of met een zuivere stof.
 • Je kunt benoemen waar in het periodiek systeem alkalimetalen, halogenen en edelgassen staan.
 • Je kunt opzoeken of een element bij de metalen of bij de niet-metalen hoort.
 • Je kunt uitleggen wat thermolyse, elektrolyse en fotolyse is.
 • Je kunt de vergelijking van een ontledingsreactie opstellen.
 • Je kunt herkennen of een proces een scheiding of een ontleding is.
 • Je kunt uitleggen wat het verschil tussen een mengsel en een ontleedbare stof is.
 • Je kunt uitleggen wat filtreren, chromatografie, extraheren, destilleren, adsorberen, bezinken/centrifugeren en adsorberen is en op welke stofeigenschap deze scheidingsmethoden berusten.

Wat moet je weten op het examen van de derde klas?

opgaven dag 2

scheidingsmethoden

Vragen stellen en vragen en antwoorden bekijken

Dag 3 atoombouw, reactievergelijkingen

* Je kunt aan de hand van een formule uitleggen hoeveel protonen, neutronen en elektronen een deeltje bevat.

*Je kunt een atoom omschrijven aan de hand van het atoommodel van Bohr.

* Je kunt aan de hand van een formule en binas 99 berekenen hoeveel elektronen een deeltje 7in de eerste drie schillen heeft, dit heet de elektronenconfiguratie.

* Je kunt uitleggen wat isotopen zijn.

protonen, neutronen en elektronen

opgaven dag 3

atoombouwquiz

Vragen stellen en vragen en antwoorden bekijken

Dag 4 stoffen en bindingen

 • Je kunt een atoombinding omschrijven en bij een gegeven proces uitleggen of een atoombinding wordt gevormd of verbroken.
 • Je kunt een molecuulbinding/vanderwaalsbinding omschrijven en bij een gegeven proces uitleggen of een molecuulbinding/vanderwaalsbinding wordt gevormd of verbroken.
 • Je kunt een link leggen tussen de molecuulmassa/molecuulgrootte, de sterkte van de vanderwaalsbindingen en de hoogte van het kookpunt.
 • Je kunt een metaalbinding omschrijven.
 • Je kunt een ionbinding omschrijven en bij een gegeven proces uitleggen of een ionbinding wordt gevormd of verbroken.
 • Je kunt herkennen of een stof waterstofbruggen kan vormen.
 • Je kunt waterstofbruggen tekenen tussen structuurformules van stoffen.
 • Je kunt de invloed van waterstofbruggen op het kookpunt van een stof uitleggen.
 • Je kunt de invloed van waterstofbruggen op oplosbaarheid van stoffen uitleggen.
 • Je kunt aan de hand van het begrip waterstofbruggen uitleggen of een stof hydrofiel of hydrofoob is.

bindingen, kort overzicht

overzicht stoffen en bindingen

opgaven dag 4

hier vind je meer uitleg over bindingen

bindingenquiz

Vragen stellen en vragen en antwoorden bekijken

Dag 5 micro macro denken

 • Je kunt met begrippen op microniveau uitleggen wat eigenschappen van stoffen zijn op macroniveau.
 • Je kunt bij een gegeven plaatje uitleggen of iets op microniveau, mesoniveau of macroniveau is weergegeven.

micro-meso-macro

opgaven dag 5

waterstofbruggen

Hoe worden vragen over bindingen, micro enzo op het examen gesteld?

Vragen stellen en vragen en antwoorden bekijken

Dag 6 zouten en zouthydraten

Leerdoelen zouten

Je kunt nu

 • uitleggen hoe een zout wordt gevormd uit een metaalatoom en een niet-metaalatoom.
 • een verhoudingsformule opstellen van een zout en de naam van het zout afleiden uit de verhoudingsformule.
 • beschrijven wat er gebeurt als je een zout oplost in water.
 • de oplos- en indampvergelijking van een zout weergeven.
 • met behulp van Binas tabel 45 bepalen of een zout goed of slecht oplosbaar is, of reageert met water.
 • de reactievergelijking geven van een reactie tussen een metaaloxide en water en de triviale naam geven van de oplossing die daarbij ontstaat.
 • uitleggen wat er wordt bedoeld met de begrippen zouthydraat en kristalwater.
 • de reactievrgelijking opstellen voor het opemen van kristalwater in het ionrooster en het afstaan van kristalwater.
 • enkele toepassingen van zouthydraten noemen.

de meest gemaakte fouten over zouten

opgaven dag 6

zoutenquiz

hier kun je uitleg vinden over het opstellen van de formule van een zout

uitlegfilmpje vergelijkingen oplossen en indampen

uitlegfilmpje zouthydraten

Vragen stellen en vragen en antwoorden bekijken

Dag 7 rekenen deel 1 mol en dichtheid

Hier kun je meer oefenen met examenopgaven over zouten

·       Je kunt de molaire massa van een stof berekenen.

·       Je kunt met de molaire massa rekenen van chemische hoeveelheid naar massa en andersom.

·       Je kunt de dichtheden in binas 8 t/m 12 omrekenen in andere eenheden als g/mL.

·       Je kunt met de dichtheid massa in volume omrekenen en andersom.

·       Je kunt de dichtheid van een stof/oplossing berekenen als de massa en het volume zijn gegeven.

*      Je kunt het antwoord op een vraag geven in het juiste aantal significante cijfers.

rekenschema

uitleg en voorbeelden rekenen van gram naar mol

uitlegfilmpje met vragen over dag 7, 8 en 9 rekenen

uitleg dichtheid

opgaven dag 7

uitleg significante cijfers

Vragen stellen en vragen en antwoorden bekijken

Dag 8 rekenen met procenten, ppm en molariteit

·       Je kunt de concentratie van een stof in een oplossing berekenen in mol/L.

·       Je kunt een gegeven volume van een oplossing met een bekende molariteit omrekenen naar een hoeveel stof in mol of gram.

·       Je kunt bij het verdunnen van een oplossing (eventueel met behulp van de verdunningsfactor) berekenen wat de molariteit wordt van de verdunde oplossing.

·       Je kunt rekenen met massa%, volume%, massa-ppm en volume-ppm

rekenen aan gehaltes

uitlegfilmpje met vragen over dag 7, 8 en 9 rekenen

opgaven dag 8

molariteit

rekenen met ppm

Vragen stellen en vragen en antwoorden bekijken

Dag 9 rekenen aan reacties

·       Je kunt een gegeven hoeveelheid van een stof die reageert omrekenen in de hoeveelheid van een andere stof die reageert.

·       Je kunt met de dichtheid massa in volume omrekenen en andersom.

·       Je kunt berekenen of een stof in overmaat of ondermaat aanwezig is.

·       Je kunt berekenen of stoffen in een stoichiometrische verhouding bij elkaar zijn gevoegd voor een reactie.

·       Je kunt het rendement van een reactie berekenen als de hoeveelheden van de beginstoffen en het gewenste reactieproduct zijn gegeven.  

rekenen aan reacties

opgaven dag 9

uitlegfilmpje met vragen over dag 7, 8 en 9 rekenen

Hier staan twee uitgewerkte voorbeelden van rekenen aan reacties

Hier vind je uitgewerkte voorbeelden van rekenen aan reacties met molariteit

Hoe worden rekenvragen op het examen gesteld?

Vragen stellen en vragen en antwoorden bekijken

Dag 10 reacties en reactiesnelheid

 • Je kunt de invloed van de temperatuur, verdelingsgraad, katalysator en concentratie uitleggen.
 • Je kunt het botsende deeltjes model gebruiken om uit te leggen hoe je een reactie kunt versnellen.
 • Je kunt de reactiesnelheid berekenen in molL-1s-1.
 • Je kunt met behulp van een energiediagram uitleggen dat een katalysator de activeringsenergie verlaagt.

reactiesnelheid

opgaven dag 10

uitleg energiediagrammen

Vragen stellen en vragen en antwoorden bekijken

Dag 11 zuur-base reacties

Leerdoelen

 • Je kunt het oplossen van een sterk zuur in water in een vergelijking weergeven.
 • Je kunt het oplossen van een zwak zuur in water in een vergelijking weergeven.
 • Je kunt het oplossen van een sterke base in water in een vergelijking weergeven.
 • Je kunt het oplossen van een zwakke base in water in een vergelijking weergeven.
 • Je kunt met binas 49 afleiden of een zuur/base sterk of zwak is.
 • Je kunt met gegevens uit tabel 49 de vergelijking van een zuur-base reactie opstellen.

zuren en basen havo scheikunde

opgaven dag 11

zuur base reacties uitleg en voorbeelden

zuur base reacties tips en voorbeelden

zuur base en redoxreacties herkennen

Hoe worden op het examen vragen over redox zuren en basen gesteld?

Vragen stellen en vragen en antwoorden bekijken

Dag 12 rekenen aan pH en pOH

 • Je kunt de concentratie H+ omrekenen in de pH en andersom.
 • Je kunt de pH berekenen als je een zure oplossing met een bekende concentratie/pH verdunt.
 • Je kunt de concentratie OH- omrekenen in de pOH en pH en andersom.
 • Je kunt de pH berekenen als je een basische oplossing met een bekende concentratie/pH verdunt.

rekenen met pH en pOH

uitleg over examenopgaven over zuren, basen en redox

zuren en basen quiz

opgaven dag 12

videosamenvatting zuren en basen

Vragen stellen en vragen en antwoorden bekijken

Dag 13 koolstofchemie

 • Je kunt de namen en formules van vertakte en onvertakte alkanen met maximaal 6 C-atomen afleiden.
 • Je kunt de namen en formules van alkenen met maximaal 6 C-atomen afleiden.
 • Je kunt uit een molecuulformle van een alkaan of alkeen, alkanol of alkaanamine verschillende isomeren tekenen
 • Je kunt de namen en formules van alkanolen afleiden.
 • Je kunt de namen en formules van alkaanaminen afleiden.
 • Je kunt de namen en formules van alkaanzuren afleiden.
 • je kunt uitleggen of een koolwaterstof verzadigd of onverzadigd is.

uitleg systematische naamgeving

opgaven dag 13

alkanen, alkenen, cycloalkanen

uitleg alkanolen, carbonzuren en alkaanaminen

Hoe worden op het examen vragen over koolstofchemie gesteld?

Vragen stellen en vragen en antwoorden bekijken

videosamenvatting koolstofchemie

Dag 14 esters en vetten

 • Je kunt de vergelijking van een verestering in structuurformules weergeven.
 • Je kunt een esterverbinding herkennen en benoemen
 • Je kunt de vergelijking van de hydrolyse van een ester/olie/vet weergeven.
 • Je kunt met de structuurformule van een gegeven ester/olie/vet benoemen met welke stoffen je dit ester kunt maken.
 • Je kunt uitleggen hoe je een ester kunt scheiden van de andere stoffen na afloop van een veresteringsreactie.
 • Je kunt uit de formules van vetzuren afleiden of het vetzuur verzadigd of onverzadigd is.

esters

vetten/triglyceriden

opgaven dag 14

meer uitleg over esters

Vragen stellen en vragen en antwoorden bekijken

Dag 15 reacties van koolstofverbindingen

·       Je kunt de vergelijking van een additiereactie opstellen.

·       Je kunt uitleggen welke verschillende stoffen kunnen ontstaan bij een additiereactie.

·       Je kunt de vergelijking van een substitutiereactie opstellen.

·       Je kunt uitleggen welke verschillende stoffen kunnen ontstaan bij een substitutiereactie.

·       Je kunt uit een reactievergelijking afleiden of een reactie een additiereactie of een substitutiereactie is.

·       Je kunt de vergelijking van vergisting, verbranding en kraken van koolwaterstoffen opstellen.

additie en substitutie

opgaven dag 15

koolstofchemiequiz

meer uitleg additie en substitutie

opgaven en voorbeelden additie en substitutiereacties

Vragen stellen en vragen en antwoorden bekijken

Dag 16 additiepolymeren

 • Je kunt een additiepolymeer tekenen bij een gegeven.
 • Je kunt een additiepolymeer herkennen en een naam geven.
 • Je kunt aan de hand van de structuurformule van het polymeer het monomeer/de monomeren afleiden.
 • Je kunt aan de hand van de structuurformule van een polymeer uitleggen of het polymeer een thermoplast of een thermoharder is.
 • Je kunt de polymerisatiegraad (het aantal monomeren) van een polymeer berekenen.

additiepolymeren

opgaven dag 16

Vragen stellen en vragen en antwoorden bekijken

Dag 17 condensatiepolymeren

 • Je kunt de structuurformule van een polyester en polyamide tekenen.
 • Je met de structuurformule van een polyester en polyamide de structuurformule van de monomeren afleiden.
 • Je kunt aan de hand van de structuurformule van een polymeer uitleggen of het polymeer een thermoplast of een thermoharder is.

condensatiepolymeren

opgaven dag 17

polymerenquiz

Vragen stellen en vragen en antwoorden bekijken

Dag 18 koolhydraten en eiwitten

 • Je kunt de structuurformule van een stukje van een eiwit tekenen als de afkortingen van de aminozuren zijn gegeven.
 • Je kunt de hydrolyse van een stukje eiwit in een reactievergelijking weergeven.
 • Je kunt uitleggen wat essentiële aminozuren zijn.
 • Je kunt in een structuurformule aangeven wat een peptidebinding is.
 • Je kunt uitleggen dat enzymen eiwitten zijn, als katalysator werken, specifiek zijn, een pH-optimum en een temperatuuroptimum hebben.
 • Je kunt uitleggen wat een monosacharide, disacharide en polysacharide is.
 • Je kunt de vergelijking van de hydrolyse van een disacharide en polysacharide in structuurformules en molecuulformules weergeven.

eiwitten, kort overzicht

koolhydraten, kort overzicht

opgaven dag 18

Vragen stellen en vragen en antwoorden bekijken

Dag 19 redoxreacties

·        Je kunt met behulp van halfreacties uit tabel 48/ScienceData 9.1f de reactievergelijking van een redoxreactie opstellen.

·       Je kunt bij een gegeven reactievergelijking uitleggen of het een redoxreacties is.

·       Je kunt als de namen of formules van stoffen gegeven zijn, de vergelijking van een halfreactie die niet in binas staat opstellen.

redoxreacties tips en voorbeelden

uitleg over het gebruiken van binas tabel 48 (vergelijkbaar met ScienceData 9.1f)

opgaven dag 19

notaties stoffen en oplossingen

uitleg over examenopgaven over zuren, basen en redox

uitleg over het opstellen van een halfreactie die niet in binas staat

Vragen stellen en vragen en antwoorden bekijken

Dag 20 elektrochemische cel en batterij

Leerdoelen

Je kunt nu:

 • Uitleggen wat een elektrochemische cel is en in de cel de reductor, oxidator, positieve elektrode, negatieve elektrode en de richting van de elektronenstroom aan kunnen geven.
 • Uitleggen op microniveau welk proces er plaatsvindt in een elektrochemische cel.
 • Uitleggen op microniveau wat het verschil is van oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen
 • Uitleggen welk proces er plaatsvindt bij het opladen van een batterij en de halfreacties en de totaalreactie kunnen geven van het oplaadproces.

voorbeelden elektrochemische cellen

uitleg elektrochemische cel en batterij

uitleg over examenopgaven over zuren, basen en redox

opgaven dag 20

meer oefenopgaven elektrochemische cel en batterij

Vragen stellen en vragen en antwoorden bekijken

Dag 21 brandstofcel en samenvatting redox

·       Je kunt een schematische tekening maken van een brandstofcel.

·       Je kunt de halfreacties geven die aan de positieve en negatieve elektrode van een brandstofcel plaatsvinden.

·       Je kunt uitleggen in welke richting elektronen en ionen bewegen in een brandstofcel.

·       Je kunt laten zien dat de totale reactievergelijking van een brandstofcel neer komt op het verbranden van de brandstof.

brandstofcel

uitleg over examenopgaven over zuren, basen en redox

opgaven dag 21

redoxquiz

videosamenvatting redox

Hier kun je meer examenopgaven over redox oefenen

Vragen stellen en vragen en antwoorden bekijken

Dag 22 reactievergelijkingen en reacties herkennen

Leerdoel:

 • Je kunt aan de hand van een gegeven reactievergelijking uitleggen of een reactie bij een van de volgende soorten reacties hoort:
  • redoxreactie
  • zuur-base reactie
  • verestering
  • hydrolyse
  • additiereactie
  • polyadditie
  • substitutiereactie
  • polycondensatiereactie

soorten reacties

opgaven dag 22

redoxreacties en zuur-base reacties herkennen

tips over reactievergelijkingen in examens

nog een uitlegfilmpje over het opstellen van reactievergelijkingen

Vragen stellen en vragen en antwoorden bekijken

Dag 23 industrie en blokschema's

 • Je kunt uitleggen wat een batchproces is en wat een continu proces is.
 • Je kunt een blokschema tekenen/aanvullen van een proces dat in woorden is omschreven.
 • Je kunt uit een blokschema de reactievergelijking van een reactievat afleiden
 • Je kunt in een blokschema aangeven hoe je stoffen kunt recirculeren en hoe je kunt zien of een stof in overmaat is.

blokschema's

opgaven dag 23

Hoe worden vragen over industrie en energie op het examen gesteld?

Vragen stellen en vragen en antwoorden bekijken

Dag 24 rekenen in de groene chemie

 • Je kunt de atoomeconomie bereken bij een gegeven reactievergelijking.
 • Je kunt de E-factor berekenen als de reactievergelijking en het rendement bekend zijn.

atoomeconomie en E-factor

opgaven dag 24

uitleg rendement berekenen

Vragen stellen en vragen en antwoorden bekijken

Dag 25 milieu effecten en toxiciteit

·       Je kunt aan de hand van gegevens berekenen of de grenswaarde van een stof wordt overschreden.

·       Je kunt aan de hand van gegevens berekenen of de ADI van een stof wordt overschreden.

·       Je kunt uitleggen wat het cradle to cradle principe is.

·       Je kunt met binas 97E/Science Data 38.3 uitleggen welke veiligheidszinnen van toepassing zijn bij een experiment.

·       Je kunt uitleggen hoe NOx, SO2 en CO2 kunnen ontstaan en welke negatieve effecten deze stoffen kunnen hebben.

Vragen over groene chemie en het milieu beantwoorden

opgaven dag 25

rekenen met ADI, grenswaarde en ppm

groene chemie en milieu quiz

Vragen stellen en vragen en antwoorden bekijken

Dag 26 energie

 • Je kunt een energiediagram van een reactie schetsen.
 • Je kunt de rol van een katalysator uitleggen met behulp van een energiediagram.
 • Je kunt uit een energiediagram afleiden of een reactie endotherm of exotherm is.
 • Je kunt met binas 57 uitleggen of een reactie endotherm of exotherm is.
 • Je kunt met binas 57 de reactiewarmte van een reactie berekenen.
 • Je kunt met behulp van de reactiewarmte de vormingswarmte van een stof die niet in binas  
 • 57A staat berekenen.

rekenen met vormingswarmte en reactiewarmte

energiediagrammen

opgaven dag 26

Vragen stellen en vragen en antwoorden bekijken

Dag 27+28+29 de examens van 2019, 2021 en 2022

Nu alle stof weer een keertje langs is gekomen is het tijd om hele examens te gaan oefenen! Kijk je antwoorden ook kritisch na, zodat je ook goed weet hoe je je antwoorden moet noteren op de grote dag. Je hebt 3 uur de tijd voor een examen. Als je een tempo aanhoudt van twee minuten per punt dat een vraag waard is, heb je op het eind nog tijd om al je antwoorden even langs te lopen en te controleren.

uitleg 2023 tijdvak 2

opgaven, antwoorden en uitleg 2023 tijdvak 1
Het havo eindexamen scheikunde 1e tijdvak 2023 is verwerkt in een arrangement. Bij de beantwoording van de vragen is gebruik gemaakt van het correctievoorschrift van de CEVO.

opgaven, antwoorden, uitleg 2022 tijdvak 3
Het havo eindexamen scheikunde 3e tijdvak 2022 is verwerkt in een arrangement. Bij de beantwoording van de vragen is gebruik gemaakt van het correctievoorschrift van de CEVO.

uitlegfilm 2022 2

opgaven, antwoorden, uitlegfilmpe 2022 1
Het havo eindexamen scheikunde 1e tijdvak 2022 is verwerkt in een arrangement. Bij de beantwoording van de vragen is gebruik gemaakt van het correctievoorschrift van de CEVO.

opgaven en antwoorden examens 2021

bespreking examen 2021 tijdvak 1

bespreking examen 2021 tijdvak 2

examen 2021 tijdvak 3

opgaven en antwoorden examen 2019 I

video uitleg examen 2019 I

opgaven en antwoorden herexamen 2019

video uitleg herexamen 2019

Hier kun je meer oefenexamens met antwoorden en uitlegfilmpjes vinden.

Vragen stellen en vragen en antwoorden bekijken

Dag 30 De laatste dag

Morgen is het eindelijk zo ver! In "de laatste dag voor het scheikunde examen" staan nog wat laatste tips. Lees ook de meest gemaakt fouten en tips door!! Dit levert je al snel een halve tot een hele punt boveneop je cijfer voor het examen. Je kunt ook de samenvatting nog eens doorlezen of de videosamenvatting bekijken. We zouden het waarderen als je deze vragenlijst zou willen invullen zodat de challenge volgend jaar beter wordt: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yNkp-KJnv0qirQJ_PfhvIEx-3SSq3uJBntwoE93dqhxUMUJKRjc0MjY2RTRZTjdIQ1BRSkJaQktPRy4u

In elk geval heel erg veel succes morgen!!

laatste vragen scheikunde examen 2023

De laatste dag voor het scheikunde examen

samenvatting alle examenstof

vragenlijst over wat je van de challenge vond

meest gemaakte fouten en tips voor het examen

samenvatting examenstof havo scheikunde

begrippenlijst havo scheikunde
De termen die je moet kennen in alfabetische volgorde. Dit is bedoeld om iets in op te zoeken, niet om uit je hoofd te gaan leren.

10 veel voorkomende vragen in havo examens

videosamenvatting

Vragen stellen en vragen en antwoorden bekijken

examenopgaven per onderwerp

We gaan er vanuit dat je de examens van 2021 en 2022 als heel examen maakt ( https://scheikundehavovwo.nl/havo-examen1/index).

Wil je meer oefenen, dan staan hier meer opgaven over:

rekenen:

https://docs.google.com/document/d/1e9o1Cfli0Zfc8yVZx2U1Pdf2T7HIg4XZ/edit?usp=sharing&ouid=116249544191123346173&rtpof=true&sd=true

zuren en basen:https://docs.google.com/document/d/1vw6MRa0xaHlhhexe_8jKBoLHHQlXjwAZ/edit?usp=sharing&ouid=116249544191123346173&rtpof=true&sd=true

redox: https://docs.google.com/document/d/1hzQqU1Ue_oO8Poci9fHzWdNTMs0NHyUI/edit?usp=sharing&ouid=116249544191123346173&rtpof=true&sd=true

koolstofchemie/polymeren: https://docs.google.com/document/d/1wDsqjxOq_WO0hU6P0_E0I8ZrACD3_G6u/edit?usp=sharing&ouid=116249544191123346173&rtpof=true&sd=true

stoffen en materialen: https://docs.google.com/document/d/1mHa9PkWFujNwWjtljZULNtFPJAcEMkQx/edit?usp=sharing&ouid=116249544191123346173&rtpof=true&sd=true

blokschema's en groene chemie: https://docs.google.com/document/d/1B_VbeQNcwxgQGxZJ_Q-7s6G6u0lwQFMq/edit?usp=sharing&ouid=116249544191123346173&rtpof=true&sd=true