Open leermiddelen Bèta-didactiek

Beta-didactiek

Over de pilot

Bèta-didactiek (op ELWIeR/Ecent)

Meer informatie over dit project is te vinden op de project-website

 

Impuls Open Leermateriaal steunt dit project

Hoe komt open leermateriaal in de praktijk het beste tot zijn recht? Om dit te ontdekken, ondersteunt Impuls Open Leermateriaal projecten met begeleiding en subsidie. We monitoren deze projecten en de kennis die we opdoen, borgen we en maken we beschikbaar voor anderen. Zo geven we open leermateriaal een rotsvast fundament.

 

Van de jury: 'Het projectplan is concreet en haalbaar. Er ligt potentie in de doorontwikkeling van een bestaande collectie open leermateriaal dat verbonden is aan een breed netwerk. In het netwerk en in het project is ook aandacht voor lerarenopleiding, wat potentieel erg waardevol is voor de pilot en het programma'.

 

Bekijk hier alle pilots Website Impuls Open Leermateriaal

Ga naar de communitypagina

De pilots hebben de beschikking over een gezamenlijke communitypagina. Op die pagina kunnen de deelnemers aan de pilots  kennis delen door elkaar vragen stellen, documenten te plaatsen, nieuwsberichten te delen en de agenda van alle activiteiten in te zien.

Iedereen kan de pagina bekijken. Maar wil je zelf artikelen of reacties plaatsen, dan kun je lid worden.

Lid worden:

 • Ga naar https://open-leermiddelen.onderwijsnetwerken.nl/
 • Klik rechtsboven op 'inloggen'. Er verschijnt een melding. Klik nogmaals op 'inloggen'.
 • Meld aan met je schoolaccount of een persoonlijk entree-account.
 • Nadat je aanvraag is goedgekeurd krijg je hiervan bericht in de mail. Klik in de mail op de bevestigingslink.
 • Je bent nu lid van de community.

<Opmerking: soms hebben pilots een eigen werkgroep binnen de community aangevraagd. Leg hieronder dan uit hoe mensen lid kunnen worden van die eigen werkgroep. Het maakt daarbij uit hoe de community is ingericht: semi-open (mensen kunnen vragen om lid te mogen worden) of besloten (lidmaatschap is alleen op uitnodiging).

Semi-open:

 • Ga naar https://open-leermiddelen.onderwijsnetwerken.nl/, en meld aan met je schoolaccount of een persoonlijk entree-account.
 • Klik bovenin de balk op 'werkgroepen'
 • Klik op de pilot met de naam '<naam>'
 • Klik nu op de blauwe knop om toegang te vragen

Als je aanvraag is geaccepteerd ontvang je een mail met een bevestigingslink.

Besloten:

 • Stuur een mail aan <contactpersoon>
 • Je ontvangt via de mail een uitnodiging met acceptatielink.

Wat gaan we opleveren?

Doelstelling dit jaar

We onderscheiden drie zaken:

 1. Gebruik
  Actueel gebruik, naamsbekendheid en behoeftenpeiling van de huidige online collectie. Middels gebruiks-statistiek (aantal bezoekers, aantal downloads) wordt al bijgehouden wat de verspreidingsgraad is van dit materiaal onder docenten (po, vo, mbo). In de pilot zal een behoeftenpeiling worden uitgevoerd: wat kan verbeterd en aangevuld worden, en het ligt voor de hand na deze pilot verder te bouwen in de betrokken netwerken.
 2. Aanvullingen en kruisbestuivingen
  In dit onderdeel willen we met enkele lerarenopleidingen (wiskunde en natuurwetenschappelijke vakken, 2e graads en pabo) aanvullingen uitvoeren op actuele thema's, bijv.:
  • digitale geletterdheid en burgerschap in relatie tot wiskunde en science;
  • leeractiviteiten voor maakonderwijs;
   ​De kruisbestuiving zal plaatsvinden tussen lesmateriaal (voor docenten) en opleidingsmateriaal (voor opleiders). Het werk dat hiervoor nodig is loopt deels al in projecten als Sprong-STEM, en de samenwerking van de onderzoeksgroep van ELWIeR. In de periode september tot november 2022 willen we per onderwerp een docent en een lerarenopleider aan elkaar koppelen.
 3. Publicaties (praktijkgericht onderzoek)
  • We zullen voor po een artikel publiceren in Volgens Bartjens, NVOX, Terugkoppeling en Praxis (3 artikelen in totaal).
  • Voor vo zullen we een artikel publiceren in Euclides en NVOX (2 artikelen in totaal)
  • Voor mbo zullen we een artikel publiceren via de kanalen van de MBO raad, en via het Rekencollectief (mbo.sites.uu.nl, 1 artikel)

Leermateriaal

Freudenthal Archief

Een onderdeel van deze pilot is het uitbreiden van het onderstaande archief aan lesmateiraal. Hier staat al een grote hoeveelheid lesmateriaal in.

Het Freudenthal Instituut (Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education, Universiteit Utrecht) stelt zich ten doel de kwaliteit van het onderwijs in rekenen, wiskunde, natuurwetenschappen en informatica te bevorderen door: - onderzoek, expertise-ontwikkeling en kennisdeling op het gebied van bèta-onderwijs en -didactiek; - het opleiden van leraren in de bèta-vakken en het verzorgen van communicatieve en educatieve onderdelen in diverse andere bèta-opleidingen; - professionalisering en ondersteuning van bèta-docenten en netwerken van docenten; - het aanbieden van onderwijsmaterialen en leerlingactiviteiten (outreach). Ter ondersteuning van (en als bijproduct van) deze taken is over de afgelopen jaren een collectie ontstaan van (gratis beschikbaar gestelde) lesmaterialen voor vo, ho, mbo en po. Wij hopen dat dit materiaal voor alle betrokken docenten in het genoemde focusgebied van het Freudenthal Instituut tot steun zal zijn bij het geven van rijk en gevarieerd (bèta)onderwijs.

Klik hieronder op dit te bekijken.

 

Lesmateriaal Freudenthal Instituut

Kennismateriaal

Korte, pakkende tekst rond kennismateriaal.

Links of documenten van bijvoorbeeld evaluaties, rapporten, presentaties.

Vraag en aanbod

Korte, pakkende tekst rond de of/hoe je kunt aansluiten bij deze pilot.

Call-to-action rond hulp die de pilot nodig heeft of die de pilot te bieden heeft.

Activiteiten

Een overzicht van de activiteiten die we hebben ondernomen en nog gaan ondernemen.

Logboek met ondernomen stappen.

Impuls Open Leermateriaal

Dit project valt onder de pilotregeling van Impuls Open Leermateriaal. Dat betekent dat dit Groeifonds-programma het project steunt met expertise en subsidie. De kennis die tijdens het project wordt opgedaan, wordt geborgd en beschikbaar gemaakt voor anderen. Zo geven we open leermateriaal gezamenlijk een rotsvast fundament.

“Open leermateriaal maken of inpassen op school vraagt tijd en ruimte. Die willen we met ons pilotprogramma bieden aan scholen, netwerken en organisaties. We hebben bijvoorbeeld kennis en deskundige mensen in ons netwerk, waardoor projecten goed voorbereid van start kunnen en niet zelf het wiel hoeven uit te vinden. Daarnaast bieden we subsidie, waardoor ze ook tijd en mensen kunnen vrijmaken om echt met open leermateriaal aan de slag te gaan. Zo ontstaan mooie open collecties en best practices die andere scholen ook weer kunnen gebruiken. Met onze regeling helpen we ook professionals in het onderwijs om hun kennis en skills in te zetten bij andere projecten rondom open leermateriaal.”

Over Impuls Open Leermateriaal

Het programma Impuls Open Leermateriaal wordt gefinancierd door het Nationaal Groeifonds. Het is in het leven geroepen om het gebruik van open leermateriaal te stimuleren. Dat doet het door docenten te ondersteunen, scholen te verbinden, materiaal te verrijken, de infrastructuur te verbeteren en onderzoek te doen. Het gebruik van open leermateriaal wordt gezien als belangrijk middel om beter in te kunnen spelen op de talenten en behoeftes van leerlingen en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Open leermateriaal is een belangrijke aanvulling op het materiaal van uitgevers. Daarom hebben meer dan twintig scholen, onderwijs- en expertiseorganisaties hun krachten in het programma gebundeld. Meer weten hierover? Kijk op de website: www.openleermateriaal.nl

 • Het arrangement Beta-didactiek is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.

  Laatst gewijzigd
  2023-10-25 13:09:54
  Licentie

  Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding vrij bent om:

  • het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
  • voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

  Meer informatie over de CC Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie.

  Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

  Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:

  Toelichting
  Pilot in het kader van 'Impuls Open Leermateriaal'
  Eindgebruiker
  leerling/student
  Moeilijkheidsgraad
  gemiddeld

  Gebruikte Wikiwijs Arrangementen

  Pagina's pilots IOL INTERN. (z.d.).

  Basisarrangement voor de pilots

  https://maken.wikiwijs.nl/194994/Basisarrangement_voor_de_pilots