Vmbo kb wiskunde: wat moet je weten

Vmbo kb wiskunde: wat moet je weten

Belangrijke begrippen tijdens jouw examen

Op deze pagina bieden we een overzicht van de begrippen die je moet kennen voor jouw examen. Weet je waar deze begrippen over gaan, herken je ze én kun je ze toepassen in een specifieke context? Dan ben je al een heel eind op de goede weg. De precieze leerdoelen voor dit vak staan in de syllabus.

Algebraïsche verbanden (WL.K.4)

Als je alle examenstof hebt geleerd kun je:

 • problemen oplossen waarin verbanden tussen variabelen een rol spelen

 

De begrippen die je bij dit het domein in ieder geval moet kennen luiden als volgt: 

Onderwerpen en begrippen

Dit weet ik

lineair verband, horizontale lijn, verticale lijn, variabele,  

 

Variabele, tabel, stijgend, dalend, periodiek, coördinaat, uitgangsvariabele

 

Grafiek, variabele, interval, constant, stijgend, dalend, periodiek, maximum, minimum, snijpunt, coördinaat

 

Woordformule, formule, letterrekenen

 

 

Rekenen, meten en schatten (WL.K.5)

Als je alle examenstof hebt geleerd kun je:

 • efficiënt rekenen en cijfermatige gegevens kritisch beoordelen

 

De begrippen en onderwerpen die je bij dit domein in ieder geval moet kennen, zijn:

Onderwerpen en begrippen

Dit weet ik

afmetingen, hoeveelheden, lengte, oppervlakte, inhoud  

 

gewicht, tijd temperatuur, geld, snelheid

 

miljoen, miljard, milli-, centi-, kilo-

 

schatten, schalen, referentiematen, meetresultaten

 

optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen, breuken, omgekeerde, kwadraat

 

decimaal getal, procenten

 

Meetkunde (WL.K.6)

Als je alle examenstof hebt geleerd kun je:

 • voorstellingen maken, onderzoeken en interpreteren van objecten en hun plaats in de ruimte

 

De begrippen en onderwerpen die je bij dit domein in ieder geval moet kennen luiden als volgt: 

Onderwerpen en begrippen

Dit weet ik

Ruimtelijk, platte vlak, kijklijnen, aanzichten, uitslagen, doorsneden, projecties  
plattegronden

 

driehoek, parallellogram, vierkant, rechthoek, ruit, cirkel, kubus, balk, prisma, piramide, cilinder, kegel, bol, coördinaat

 

Schatten, meten, lengten, oppervlakte, inhoud, omtrek

 

Hoek, afstandrechthoekige, driehoek, 2-dimensionaal, 3-dimensionaal

 

goniometrie, stelling van Pythagoras, graden

 

patroon, vergroten, verkleinen,

 

lijnsymmetrie, draaisymmetrie, regelmatige patronen

 

sinus,  cosinus, tangens,

 

 

 • Het arrangement Vmbo kb wiskunde: wat moet je weten is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.

  Laatst gewijzigd
  2024-01-02 16:40:07
  Licentie

  Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding vrij bent om:

  • het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
  • voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

  Meer informatie over de CC Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie.

  Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

  Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:

  Toelichting
  Wat moet je weten voor het centraal eindexamen? Je kunt hier per examenonderdeel lezen wat je globaal moet kunnen. De begrippen, onderwerpen en/of opvattingen die je in ieder geval moet kennen, vind je hier. Maar let goed op! Deze begrippen, onderwerpen, en/of opvattingen moet je altijd kunnen duiden. Je moet de begrippen met elkaar verbinden, in een specifieke context herkennen en toepassen of elders weer gebruiken. Sec alleen het uit je hoofd leren van de begrippen is lang niet voldoende om je examen te halen. Vraag dus altijd aan je docent om je bij het leren te helpen.
  Leerniveau
  VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, 4; VMBO kaderberoepsgerichte leerweg, 3;
  Leerinhoud en doelen
  Rekenen/wiskunde;
  Eindgebruiker
  leerling/student
  Moeilijkheidsgraad
  gemiddeld
  Trefwoorden
  centraal eindexamen, eindexamen, voexamen, watmoetjeweten

  Gebruikte Wikiwijs Arrangementen

  Wat moet je kennen - LVHE. (z.d.).

  Disclaimer

  https://maken.wikiwijs.nl/176566/Disclaimer

  Wat moet je kennen - LVHE. (2021).

  Vmbo gl/tl wiskunde: wat moet je weten

  https://maken.wikiwijs.nl/174451/Vmbo_gl_tl_wiskunde__wat_moet_je_weten