Havo natuurkunde: wat moet je weten

Havo natuurkunde: wat moet je weten

Belangrijke begrippen tijdens jouw examen

Op deze pagina bieden we een overzicht van de begrippen die je moet kennen voor jouw examen. Weet je waar deze begrippen over gaan, herken je ze én kun je ze toepassen in een specifieke context? Dan ben je al een heel eind op de goede weg. De precieze leerdoelen voor dit vak staan in de syllabus.

Domein B. Beeld- en geluidstechniek

Als je alle examenstof hebt geleerd kun je:

 • eigenschappen van trillingen en golven gebruiken om onder andere informatieoverdracht te analyseren en verklaren.
 • eigenschappen van ioniserende straling en de effecten van deze straling op mens en milieu beschrijven. Ook kun je medische beeldvormingstechnieken beschrijven en analyseren vanuit fysische principes. Je weet de diagnostische functie van deze beeldvormingstechnieken voor de gezondheid toe te lichten.

 

De begrippen die je bij dit concept in ieder geval moet kennen luiden als volgt:

 

Onderwerpen en begrippen

Dit weet ik

uitwijking, amplitude, periode, harmonische trilling

 

massa-veersysteem  

eigenfrequentie, resonantie

 

golfverschijnsel  

lopende golf, voortplantingssnelheid, geluidsnelheid, lichtsnelheid

 

transversaal, longitudinaal

 

knoop, buik, grondtoon, boventoon

 

cardiogram, oscillogram  
straling, ultraviolet, infrarood, radiogolven, microgolven  

absorptie, emissie, elektromagnetische golf, foton

 

vervalreactie  

stralingsbron, radioactief verval, isotoop, kern, proton, neutron, elektron,

 

atomaire massaeenheid, ioniserend vermogen, doordringend vermogen, dracht

 

röntgenstraling, α- β- en γ-straling, kosmische straling, achtergrondstraling, bestraling

 

besmetting, effectieve totale lichaamsdosis, stralingsbeschermingsnormen, dosimeter, eV

 

doorlaatkromme, vervalkromme

 

röntgenopname, CT-scan, echografie

 

nucleaire diagnostiek, halveringsdikte, menselijke weefsels

 

ultrasone geluidsgolf, geluidsnelheid

 

absorptie, transmissie, terugkaatsing, tracer

 

Domein C Beweging en energie

Domein C Beweging en energie is een van de onderdelen van het havo-examen natuurkunde. Voor dit examenonderdeel weet je de relatie tussen kracht en bewegingsveranderingen te analyseren en verklaren met de wetten van Newton. Daarnaast kun je de begrippen energiebehoud, rendement, arbeid en warmte gebruiken om energieomzettingen te beschrijven en te analyseren.

 

De begrippen die je bij dit concept in ieder geval moet kennen luiden als volgt:

 

Onderwerpen en begrippen

Dit weet ik

eenparige rechtlijnige beweging, eenparig versnelde of vertraagde beweging,

 

vrije val, valbeweging met wrijving

 

(x|t)-diagram, (v|t)-diagram, snelheid, valversnelling, gemiddelde snelheid

 

Zwaartekracht, schuifwrijvingskracht, rolweerstandskracht,

 

luchtweerstandskracht, normaalkracht, spankracht, spierkracht, veerkracht

 

eerste wet van Newton

 

tweede wet van Newton

 

derde wet van Newton, actiekracht, reactiekracht, gewicht  

zwaartepunt, aangrijpingspunt, werklijn, arm, moment

 

arbeid, kracht - verplaatsingsdiagram

 

wet van behoud van energie, kinetische energie,

 

verticale worp, trilling, stuiterbeweging

 

zwaarte-energie, veerenergie, chemische energie, elektrische energie, stralingsenergie

 

warmte, potentiële energie, (positieve en negatieve) arbeid, wrijvingsarbeid, periodieke beweging

 

warmtepomp (energetisch)  

energiegebruik, energiebesparing

 

Domein D Materialen

Als je alle examenstof hebt geleerd kun je:

fysische eigenschappen van stoffen en materialen beschrijven en verklaren met atomaire en moleculaire modellen.

 

De begrippen die je bij dit concept in ieder geval moet kennen luiden als volgt:

Onderwerpen en begrippen

Dit weet ik

Gas, vloeistof, vaste stof, smelten, stollen, verdampen, condenseren, sublimeren

 

rijpen, molecuul, atoom  

warmtestroom, thermische geleidbaarheid, geleiding, stroming, stralingrijp

 

beweging van deeltjes, absoluut nulpunt, soortelijke warmte, graden celcius, kelvin

 

debiet, gas- of vloeistofstroom  

Domein E Aarde en heelal

Als je alle examenstof hebt geleerd kun je:

het ontstaan en de ontwikkeling van structuren in het heelal beschrijven. Ook kun je bewegingen in het zonnestelsel analyseren en verklaren aan de hand van fysische principes.

 

De begrippen die je bij dit concept in ieder geval moet kennen luiden als volgt:

Onderwerpen en begrippen

Dit weet ik

maanfasen, hemelbaan van zon, maan, sterren, planeet, komeet, meteoriet

 

omlooptijd, baanstraal, baansnelheid

 

gravitatiekracht, geostationaire baan

 

cluster, sterrenstelsel, planetenstelsel, oerknal, uitdijend heelal, lichtsnelheid, lichtjaar, Melkweg, zonnestelsel

 

de wet van Wien

 

Domein G Meten en regelen

Als je alle examenstof hebt geleerd kun je:

opwekking, transport en toepassingen van elektriciteit beschrijven en analyseren met fysische begrippen.

 

De begrippen die je bij dit concept in ieder geval moet kennen luiden als volgt:

Onderwerpen en begrippen

Dit weet ik

spanning, stroomsterkte, soortelijke weerstand, vrij elektron, ion, afstotende en aantrekkende elektrische kracht, spanningsbron

 

stroommeter, spanningsmeter, diode, LDR, NTC, PTC, ohmse weerstand, lamp, motor, verwarmingselement, zekering, aardlekschakelaar, stroomdeling, spanningsdeling, kortsluiting;

 

elektrische energie, joule, kilowattuur, lichtbronnen, energiegebruik, energiebesparing;

 

kerncentrale, conventionele (fossiele brandstof) centrale, waterkrachtcentrale, zonnecel, waterstofcel, brandstofcel, windturbine, generator

 

batterij, accu,waterstof en andere brandstoffen

 

energiedichtheid, capaciteit  

Domein H Natuurkunde en technologie

Als je alle examenstof hebt geleerd kun je:

voorbeelden van technologische ontwikkeling die vallen binnen de subdomeinen van het centraal examen natuurkundige principes en wetmatigheden herkennen, benoemen en toepassen.

 

De begrippen die je bij dit concept in ieder geval moet kennen luiden als volgt:

Onderwerpen en begrippen

Dit weet ik

model, wet van behoud van energie,

 

analogie

 

wetten van Newton

 

 

 • Het arrangement Havo natuurkunde: wat moet je weten is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.

  Laatst gewijzigd
  2024-01-18 11:56:08
  Licentie

  Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding vrij bent om:

  • het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
  • voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

  Meer informatie over de CC Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie.

  Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

  Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:

  Toelichting
  Wat moet je weten voor het centraal eindexamen? Je kunt hier per examenonderdeel lezen wat je globaal moet kunnen. De begrippen, onderwerpen en/of opvattingen die je in ieder geval moet kennen, vind je hier. Maar let goed op! Deze begrippen, onderwerpen, en/of opvattingen moet je altijd kunnen duiden. Je moet de begrippen met elkaar verbinden, in een specifieke context herkennen en toepassen of elders weer gebruiken. Sec alleen het uit je hoofd leren van de begrippen is lang niet voldoende om je examen te halen. Vraag dus altijd aan je docent om je bij het leren te helpen.
  Leerniveau
  HAVO 4; HAVO 5;
  Leerinhoud en doelen
  Natuurkunde;
  Eindgebruiker
  leerling/student
  Moeilijkheidsgraad
  gemiddeld
  Trefwoorden
  centraal eindexamen, eindexamen, voexamen, watmoetjeweten

  Gebruikte Wikiwijs Arrangementen

  Wat moet je kennen - LVHE. (z.d.).

  Disclaimer

  https://maken.wikiwijs.nl/176566/Disclaimer

  Wat moet je kennen - LVHE. (z.d.).

  Sjabloon wat moet je weten

  https://maken.wikiwijs.nl/174792/Sjabloon_wat_moet_je_weten