Vmbo gl/tl aardrijkskunde: wat moet je weten

Vmbo gl/tl aardrijkskunde: wat moet je weten

Belangrijke begrippen tijdens jouw examen

Op deze pagina bieden we een overzicht van de begrippen die je moet kennen voor jouw examen. Weet je waar deze begrippen over gaan, herken je ze én kun je ze toepassen in een specifieke context? Dan ben je al een heel eind op de goede weg. De precieze leerdoelen voor dit vak staan in de syllabus.

Weer en klimaat (AK.K.4)

Als je alle examenstof hebt geleerd kun je:

 • weer en klimaat, klimaatverandering en klimaatbeleid van Nederland en de aangewezen contrasterende regio in Europa (Spanje) beschrijven en verklaren en de situatie in beide gebieden vergelijken
 • weer en klimaat, klimaatverandering en klimaatbeleid in een buiten-Europese macroregio (de Verenigde Staten) beschrijven en verklaren.

 

De begrippen die je bij dit concept in ieder geval moet kennen luiden als volgt: 

Onderwerpen en begrippen

Dit weet ik

ontstaan van neerslag, vormen van neerslag, klimaatfactoren, weerelementen, UV straling, wet van Buys Ballot

 

weerbericht, weerkaart, satellietbeeld, klimaatverandering, klimaatbeleid

 

gematigd zeeklimaat, globale windsysteem, hooggebergte klimaat, Mediterraan klimaat, Middellandse zeeklimaat, landklimaat, steppeklimaat

 

invloed weer en klimaat

 

verwoestijning, drainage, intensieve en extensieve landbouw, neerslagverdeling, vormen van irrigatie, waterbalans, neerslag, verdamping, waterbalans, aanvoer, afvoer

 

broeikasgassen, natuurlijk broeikaseffect, neerslagintensiteit  

 

vegetatie, landbouwgewassen, waterhuishouding

 

gevolgen klimaatverandering

 

duurzaamheid, klimaatverdrag, versterkt broekaseffect

 

klimaatfactoren

 

regenschaduw, loefzijde, lijzijde, bodemgebruik, vegetatiezone  

 

Noordzee, Cantabrisch Gebergte, Middellandse Zee, Pyreneeën, Sierra Nevada, Appalachen

 

Atlantische Oceaan, Golf van Mexico, Great Plains, Grote Oceaan, Kustgebergte, Rocky Mountains

 

 

Water (AK.K.6)

Als je alle examenstof hebt geleerd kun je:

 • de herkomst, het voorkomen, de kwaliteit en het gebruik van water in Nederland beschrijven en verklaren en maatregelen voor een duurzamer gebruik van water en de effecten ervan beschrijven.
 • de herkomst, het voorkomen, de kwaliteit en het gebruik van water een buiten-Europese macroregio (het Midden Oosten) en een contrasterende macro-regio elders in de wereld (China) beschrijven en verklaren, en maatregelen voor een duurzamer gebruik van water en de effecten ervan beschrijven en de situatie in beide gebieden vergelijken.

 

De begrippen die je bij dit concept in ieder geval moet kennen luiden als volgt: 

Onderwerpen en begrippen

Dit weet ik

debiet, waterkringloop, regiem

 

duinwater, grondwater, oppervlaktewater

 

waterweg, watertransport

 

watergebruik

 

bodemerosie, delta, piekafvoer, wateroverlast, watertekort, kwelwater

 

deltawerken, ruimte voor de rivier

 

aquifer, fossiel water, grote rivieren, opslag, afvoer

 

drinkwater,drinkwaterwinning

 

waterweg, transport

 

watergebruik

 

wateroverlast, watertekort, verdroging, verzilting

 

waterbeheer, wateroverlast  

 

duurzaam watergebruik

 

Eems, Maas,IJssel,IJsselmeer, Rijn,  Schelde, Waal,Dode Zee, Eufraat, Jordaan, Nijl,  Tigris,,Chang Jiang, Drieklovendam, Grote Kanaal,  Himalaya, Huang He, Lössplateau, Xi-Jiang  

 

Bevolking en ruimte (AK.K.8)

Als je alle examenstof hebt geleerd kun je:

 • de bevolkingsontwikkeling en het ruimtegebruik in Nederland en een contrasterende regio elders in Europa (Duitsland) beschrijven en verklaren en de situatie in Nederland en Duitsland vergelijken.
 • de bevolkingsontwikkeling en het ruimtegebruik in Nederland en een contrasterende regio elders in Europa (Duitsland) beschrijven en verklaren en de situatie in Nederland en Duitsland vergelijken.

 

De begrippen die je bij dit concept in ieder geval moet kennen luiden als volgt: 

Onderwerpen en begrippen

Dit weet ik

demografische transitie, natuurlijke bevolkingsgroei, ontgroening, sociale bevolkingsgroei, vergrijzing, vormen van migratie  

 

integratie, migratiemotieven, segregatie, migratie

 

bestemmingsplan, congestie, forensisme, groeiregio, herinrichting,  
krimpregio, reikwijdte, verzorgingsgebied, leefbaarheid

 

agglomeratie, stedelijke zone, woonkwaliteit, infrastructuur, bereikbaarheid

 

herinrichting, herinrichtingsplan, ruimtelijke maatregelen

 

eenkindpolitiek

 

hukou, registratie, migratie  

 

braindrain

 

verstedelijking

 

hutong

 

Amsterdam, Den Haag, Groene Hart, Randstad, Rotterdam, Utrecht, Berlijn, Hamburg, Frankfurt, München, Ruhrgebied, Beijing, uangzhou (Kanton), Hongkong, Shanghai  

 

Verrijkingsdeel (AK.V.1 – 6)

Onderwerpen en begrippen

Dit weet ik

Casus: Weer en klimaat: Extreme weersomstandigheden

 

Casus: Watermanagement

 

Casus: Bevolking en ruimte in grootstedelijke gebieden

 

 • Het arrangement Vmbo gl/tl aardrijkskunde: wat moet je weten is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.

  Laatst gewijzigd
  2024-01-01 16:03:11
  Licentie

  Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding vrij bent om:

  • het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
  • voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

  Meer informatie over de CC Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie.

  Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

  Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:

  Toelichting
  Wat moet je weten voor het centraal eindexamen? Je kunt hier per examenonderdeel lezen wat je globaal moet kunnen. De begrippen, onderwerpen en/of opvattingen die je in ieder geval moet kennen, vind je hier. Maar let goed op! Deze begrippen, onderwerpen, en/of opvattingen moet je altijd kunnen duiden. Je moet de begrippen met elkaar verbinden, in een specifieke context herkennen en toepassen of elders weer gebruiken. Sec alleen het uit je hoofd leren van de begrippen is lang niet voldoende om je examen te halen. Vraag dus altijd aan je docent om je bij het leren te helpen.
  Leerniveau
  VMBO gemengde leerweg, 3; VMBO theoretische leerweg, 4; VMBO theoretische leerweg, 3; VMBO gemengde leerweg, 4;
  Leerinhoud en doelen
  Aardrijkskunde;
  Eindgebruiker
  leerling/student
  Moeilijkheidsgraad
  gemiddeld
  Trefwoorden
  centraal eindexamen, eindexamen, voexamen, watmoetjeweten

  Gebruikte Wikiwijs Arrangementen

  Wat moet je kennen - LVHE. (z.d.).

  Disclaimer

  https://maken.wikiwijs.nl/176566/Disclaimer

  Wat moet je kennen - LVHE. (2021).

  Vmbo bb Wiskunde: wat moet je weten

  https://maken.wikiwijs.nl/174441/Vmbo_bb_Wiskunde__wat_moet_je_weten