27. Wortels

27. Wortels

27 Intro

Opgave 1

Opgave 2

27.1 Zijde en oppervlakte van een vierkant

Opgave 3

Opgave 4


Voor een vierkant geldt:
Als de zijde \(z\) is, dan is de oppervlakte \(z^2\).
Als de oppervlakte \(a\) is, dan is de zijde \(\sqrt{a}\).

 

Opgave 5

\(\sqrt{a}\) wordt ook wel de vierkantswortel van \(a\) genoemd. In het Engels spreekt men van
“square root” \(a\) (square = vierkant, root = wortel). Pas in de 17de eeuw heeft het
teken   \(\sqrt{\space\space}\) algemeen ingang gevonden. Misschien is het teken afkomstig van de kleine
letter \(r\) (van het Latijnse woord radix, wat wortel betekent).

 

Opgave 6

Opgave 7

Opgave 8

Opgave 9

Opgave 10

Opgave 11

Opgave 12

Opgave 13

Opgave 14

Opgave 15

Opgave 16

Opgave 17


De oplossingen van de vergelijking \(x^2=10\) zijn \(\sqrt{10}\) en \(‐\sqrt{10}\).

 

Opgave 18

27.2 Rekenregels voor wortels 1

Opgave 19


Afspraak

In het vervolg schrijven we \(3\sqrt2\) in plaats van \(3⋅\sqrt2\).

Opgave 20

Opgave 21