Probleem oplossen

Probleem oplossen

Probleem oplossen

Met een affiche geef je op een aantrekkelijke manier informatie door. Het is een soort reclameboodschap met afbeeldingen en tekst. Het draait om twee dingen: inhoud en vorm.

Hoe los je een probleem op?

 1. Je krijgt van je docent een casus uit de praktijk
 2. Je leest de casus zorgvuldig door en stelt het probleem vast; schrijf het op of typ het uit
 3. Brainstorm over mogelijke oplossingen, bedenk verschillende opties
 4. Kies de beste oplossing en schrijf op/typ uit waarom deze oplossing het beste is
 5. Werk de oplossing gedetailleerd uit en schrijf je actieplan stap voor stap uit
 6. Als afsluiting kun je discussiëren met elkaar over wat anderen de beste oplossing hadden gevonden en waarom

 

Verderkijker

Scan de video’s hieronder als je meer inspiratie wilt opdoen voor het oplossen van een probleem.

 

Tips

 • Door je actieplan goed bij te houden behoud je overzicht
 • Probeer met brainstormen eens ‘out of the box’ te denken: door te fantaseren kom je vaak op betere ideeën en ontdek je dat er veel mogelijk is
 • Hoe beter je het probleem hebt gesignaleerd, hoe gemakkelijker je tot oplossingen zult komen!

Beoordeling

Bij de beoordeling van jouw oplossingsprocedure wordt er gekeken naar de volgende punten:

Probleem analyseren Expert Gevorderd In ontwikkeling Beginner
 
Ik heb het probleem uitstekend begrepen en tot in de puntjes bekeken.
Ik heb het probleem goed begrepen en de meeste kanten ervan bekeken.
Ik heb het probleem deels begrepen, en niet alle kanten ervan bekeken.
Ik heb het probleem niet begrepen en er niet naar gekeken.
Oplossingen bedenken Expert Gevorderd In ontwikkeling Beginner
 
Ik heb meerdere realistische oplossingen bedacht.
Ik heb oplossingen bedacht waarvan de meeste realistisch zijn.
Ik heb oplossingen bedacht die niet realistisch zijn.
Ik heb geen oplossing bedacht voor het probleem.
Argumenten Expert Gevorderd In ontwikkeling Beginner
voor de beste oplossing
Ik heb de oplossing die mij het beste lijkt met sterke argumenten onderbouwd.
Ik heb de oplossing die mij het beste lijkt met een goed argument onderbouwd.
Ik heb de oplossing die mij het beste lijkt met een zwak argument onderbouwd.
Ik heb mijn oplossing niet met argumenten onderbouwd.
Actieplan Expert Gevorderd In ontwikkeling Beginner
 
Ik heb een actieplan bijgehouden waarin ik stap voor stap de oplossing heb beschreven.
Ik heb een actieplan bijgehouden waarin ik de oplossing globaal heb beschreven.
Ik heb een actieplan opgesteld maar deze niet volledig bijgehouden.
Ik heb geen actieplan bijgehouden.
Afsluiting Expert Gevorderd In ontwikkeling Beginner
 
Ik heb als afsluiting gediscussieerd met anderen over de oplossing en eventuele andere opties.
Ik heb als afsluiting mijn oplossing besproken met anderen.
Ik heb als afsluiting mijn oplossing verteld aan anderen.
Ik heb niet met anderen gediscussieerd over de oplossing of andere opties.

 

ICT-tools

Voor deze gereedschapskist zijn de volgende ICT-tools uitgezocht die je kunnen helpen bij het maken van je eindproduct:

               

Popplet

Popplet is een digitale tool die jou kan helpen bij het structureren van je probleem, door bijvoorbeeld mindmaps te maken bij je brainstormsessie.

 

Stormboard

Stormboard is een online tool om samen te brainstormen. Het is een soort groot digitaal whiteboard, waarop je tekst, afbeeldingen en links kunt plaatsen.

     
 

Mindmeister

Mindmeister is een gratis online middel om mindmaps mee te maken. Je kunt je creatieve ideeën vastleggen, ontwikkelen en delen.

 

Loose Leaf

Loose Leaf is een heel gemakkelijk en gratis digitaal middel, waarmee je notities kunt maken, plaatjes knippen en plakken en tekeningen maken. Dit kun je met anderen delen.

 

Vaardigheden

Probleemoplossend vermogen

Probleemoplossend denken en handelen is het vermogen om een probleem te herkennen en een plan te bedenken om het probleem op te lossen. Bij deze vaardigheid horen de volgende onderdelen:

 • herkennen en analyseren van een probleem
 • kennen en gebruiken van strategieën om met problemen om te gaan
 • kiezen van de juiste oplossingsstrategie
 • uitwerken van de oplossing en onderbouwde keuzes maken

Probleemoplossen

Informatievaardigheden

Bij informatievaardigheden gaat het erom dat je beseft welke informatie je nodig hebt, en op basis daarvan kunt zoeken, selecteren vervolgens de informatie gebruiken die voor jou relevant is. Bij deze vaardigheid horen de volgende onderdelen:

 • definiëren van een probleem
 • zoeken naar bronnen en informatie
 • selecteren van bronnen en informatie
 • verwerken van informatie
 • presenteren van informatie

Informatievaardigheden

Kritisch denken

Bij kritisch denken gaat het om het kunnen formuleren en onderbouwen van je eigen mening. Bij deze vaardigheid horen de volgende onderdelen:

 • effectief kunnen redeneren en formuleren
 • informatie kunnen interpreteren en analyseren
 • kunnen opmerken van gebrek aan bepaalde kennis
 • kunnen stellen van betekenisvolle vragen
 • kritisch kunnen reflecteren op het eigen leerproces
 • open staan voor alternatieve standpunten

Kritisch denken

Creatief denken

Bij creatief denken gaat het om het bedenken van nieuwe ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren. Bij deze vaardigheid horen de volgende onderdelen:

 • een onderzoekende en ondernemende houding
 • kunnen denken buiten de gebaande paden en nieuwe samenhangen kunnen zien
 • kennen van creatieve technieken zoals brainstormen
 • durven nemen van risico’s en fouten kunnen zien als leermogelijkheden


Creatief denken

Samenwerken

Bij samenwerken gaat het erom ervoor te zorgen dat je samen een bepaald doel kunt bereiken en daarbij anderen kunt aanvullen en ondersteunen. Bij deze vaardigheid horen de volgende onderdelen:

 • herkennen van verschillende rollen bij anderen en jezelf
 • hulp kunnen vragen, geven en ontvangen
 • een positieve en open houding ten aanzien van andere ideeën
 • respect hebben voor culturele verschillen
 • kunnen onderhandelen en afspraken maken met anderen in een team

Samenwerken

Communiceren

Bij communiceren gaat het om het effectief en efficiënt kunnen overbrengen en ontvangen van een boodschap. Bij deze vaardigheid horen de volgende onderdelen:

 • doelgericht kunnen uitwisselen van informatie met anderen (spreken, luisteren, duidelijk zijn, ruis voorkomen)
 • kunnen omgaan met verschillende communicatieve situaties (gesprekken, presentaties etc.) en het kennen van bijbehorende technieken
 • kunnen omgaan met verschillende communicatiemiddelen (teksten, films etc.)
 • weten op welke manieren ICT kan helpen bij het communiceren

Communiceren

 

 

 • Het arrangement Probleem oplossen is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.

  Auteur
  VO-content
  Laatst gewijzigd
  2023-04-17 16:26:57
  Licentie

  Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding en publicatie onder dezelfde licentie vrij bent om:

  • het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
  • voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

  Meer informatie over de CC Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie.

  Fair Use: In dit arrangement wordt gebruik gemaakt van beeld- en filmmateriaal van Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en materiaal dat vrij beschikbaar is op internet. Bij het gebruik zijn we uitgegaan van fair use. Meer informatie: Fair use. Mocht u vragen/opmerkingen hebben, neem dan contact op via de helpdesk VO-content.

  Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

  Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:

  Eindgebruiker
  leerling/student
  Moeilijkheidsgraad
  gemiddeld