Groepen

Groepen

Niet alleen op school zie je verschillende groepen, ook in de samenleving. Mensen in het zuiden van Nederland vieren Carnaval, op het platteland zijn vaak schuurfeesten, er zijn gelovige mensen, er zijn mensen die er een manier van eten op na houden (bijvoorbeeld veganisten), voetbalhooligans en ga zo maar door.
Zoveel verschillen binnen één cultuur noem je een pluriforme samenleving.

Vaak zie in een land dat er ook verschillende groepen mensen met andere culturen bij elkaar wonen. Er zijn mensen die een andere taal spreken, die een ander soort godsdienst hebben, die andere gewoontes, tradities en gebruiken hebben, die oorspronkelijk uit een ander land komen. Deze culturen kunnen altijd al in een land naast elkaar hebben bestaan of meegenomen zijn door mensen die in een ander land zijn gaan wonen. Dat noem je een multiculturele samenleving. Ook Nederland is een multiculturele samenleving. De mensen in de samenleving hebben allemaal hun eigen identiteit: iedereen heeft zijn eigen kenmerken.

Meestal gaan mensen in zo’n ingewikkelde samenleving goed met elkaar om. Soms moeten mensen even leren dat iedereen recht heeft op een eigen identiteit. Ook kan van iedereen verwacht worden dat hij of zij bijdraagt aan het ontstaan van een fijne samenleving. Dat kan iedereen dan weer doen vanuit zijn eigen ideeën of afkomst. Je kunt vanuit je eigen identiteit een bijdrage leveren aan de omgeving. Ook van jou wordt een bijdrage verwacht!

Colofon

Het arrangement Groepen is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.

Auteur
VO-content
Laatst gewijzigd
2018-02-06 14:21:46
Licentie

Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding en publicatie onder dezelfde licentie vrij bent om:

  • het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
  • het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
  • voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.

Meer informatie over de CC Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie.

Aanvullende informatie over dit lesmateriaal

Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:

Toelichting
De Kennisbanken bevatten de theorie bij de opdrachten.
Leerinhoud en doelen
Aardrijkskunde; Geschiedenis;
Eindgebruiker
leerling/student
Moeilijkheidsgraad
gemiddeld
Trefwoorden
groepen, multiculturele, pluriforme, samenleving

Gebruikte Wikiwijs Arrangementen

VO-content - Kennisbanken. (2018).

Cultuur

https://maken.wikiwijs.nl/119376/Cultuur

close
Colofon
gemaakt met Wikiwijs van kennisnet-logo
open